ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
  - ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
  - ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
  - ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
  - ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
  - ภารกิจ / พันธกิจ
  - ประวัติหน่วย
  - เกียรติประวัติหน่วย
  - ที่ตั้งหน่วย
  - เสมียนงานธุรการ
  - หมวดมวลชนสัมพันธ์
  - ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หน่วยใน ตชด.
  - บช.ตชด.
  - บก.ตชด. ภาค 1
  - บก.ตชด. ภาค 2
  - บก.ตชด. ภาค 3
 - บก.ตชด. ภาค 4
  - กก.ตชด.11
  - กก.ตชด.12
  - กก.ตชด.13
  - กก.ตชด.14
  - ร้อย ตชด.144
  - ร้อย ตชด.145
  - ร้อย ตชด.146
  - ร้อย ตชด.147

สาระน่ารู้
- กฎ ก.ตร.สืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีพบวัตถุต้องุสงสัย ( EOD )

     กิจกรรมต่าง  

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147   

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รปจ.หลังเคารพธงชาต

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ปี พ.ศ.2559

 

 ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ 22 ส.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมกับนำกำลังพล ชุดมวลชนสัมพันธ์
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 29 มิ.ย..60 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมบัติ  ธารา รอง ผกก.ตชด.14
พร้อมคณะตรวจราชการ ประจำปี 2560 จาก กก.ตชด.14  ได้เดินทางมา
ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 และรับฟังบรรยายสรุปสถาน
การณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยมี ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 31 พ.ค.60 เวลา 11.35 น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค1
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อย ตชด.147 โดยมี
พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และรับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 4 พ.ค.60 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147
ได้นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147 สุ่มตรวจ
ปัสสาวะ หาสารเสพติด แบบไม่เป็นการแจ้งล่วงหน้า ตามโครงการตำรวจ
สีขาว เพื่อไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 4 พ.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147
เป็นประธานพิธีอ่านสาร พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด.
เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 64 ( 6 พ.ค.60)
ให้กับ
ข้าราชการตำรวจในสังกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
ตำรวจดีเด่น ประเภทต่างๆจำนวน 7 รางวัล
  »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 20 มี.ค.60 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรี่ยงไกร รองจเรตำรวจ
แห่งชาติ (2) พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่
กำลังพล มว.ตชด.1474 (ฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ)รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ในพื้นที่/ภารกิจ/การปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ให้โอวาทกับกำลัง
พล และสอบถามปัญหาในการทำงาน     »»  อ่านเพิ่ม

  เมื่อ 26 ม.ค.60 เวลา 09.00 น .พลโท อภิรัชต คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1
พร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯและรับทราบการปฏิบัติงาน โดยมี
พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ตชด.14, พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ร่วมให้การต้อนรับ     »»  อ่านเพิ่ม

  เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. 59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และทำบุญอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ผกก.ตชด.14 เป็นประธาน ฯ ณ กก.ตชด.14 อ.เมือง จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม

  เมื่อ วันที่ 24 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมกับ ฉก.จงอางศึก และหน่วยขึ้นควบคุม
ทางยุทธการ ฉก.จงอางศึก ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29
ผบ.ฉก.จงอางศึก เดินทางมาตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังพล รับฟังโอวาท และ
ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ณ บก.ฉก.จงอางศึก     »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ร่วมร้องเพลงชาติ , กล่าวคำปฎิญาณตน , ร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน ,และเพลง
สรรเสริญพระบารมี ณ กองร้อย ตชด.147     »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 18.30 น. ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทวงษ์ รองฯ รรท.
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 และครอบครัว
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม (ครบ 30 วัน) และจุดเทียนชัยถวาย
อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ร่วมกับส่วนราชการ
ภาคประชาชน นักเรียน ณ วัดเกาะยายฉิม  ม.5  ต.ร่อนทอง   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 พ.ย.59  เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลรวม 5 นาย ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชฯ สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในส่วนของหน่วยขึ้นตรง ฉก.จงอางศึก
และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ณ ศาลา อบจ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 25 ต.ค.59  พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ ดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรและยืนสงบนิ่งเป ็นเวลา 9 นาที
เพื่อถวายความอาลัยต่อการเส ด็จสวรรคต  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ต.ค..59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด อ่านสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วย ,พิธีทางศานา
ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสีบชีวิต และการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย ณ ร้อย ตชด.147      »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1474 (ฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ)
ติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และกำชับ กวดขัน
ความประพฤติ วินัย ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ มว.ตชด.1474
ม.3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 เป็นประธานการประชุม ขตร.ประจำเดือน สิงหาคม 59 โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัด สรุปผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา , ชี้แจ้งข้อราชการ , ขยายผลการ
ประชุม กก.ตชด.14 ให้ในที่ประชุมรับทราบ และ ประดับยศ ส.ต.ท. ให้กับ ขตร.
ในสังกัด ณ ห้องประชุม กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. .ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมคณะตรวจสอบสิ่งของหลวงฯได้ทำการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบสิ่งของ
หลวง ณ  กองร้อย ตชด.147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อม ขตร.ให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติ
ิงาน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และสอบถามปัญหาข้อข้อง
โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด
ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่15 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม  รอง ผบก.
ตชด.ภาค 1 พร้อมคณะตรวจราชการจาก บก.ตชด.ภาค 1 ได้เดินทางมาตรวจ
ราชการ ปรำจำปี 2559 รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ , ตรวจเอกสาร
และสิ่งของหลวงแต่ละสายงาน และสรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจ
ราชการ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์ืพันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้ำราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมลงนามถวายพระพร
วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.59 เวลา 09.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลร
่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบฯ ณ แปลงปลูกป่าบ้านเขามัน
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมพิธีวันคล้าย
วันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.14 โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม
รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบรมราชา
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ณ กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 11.20 น. พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รอง จเร
ตำรวจ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147
รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบแนวทางการปฏิบัติตน
กับกำลังพล โดยมี ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ ณ กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 501 เม็ด
สถานที่จับกุม  ถนนสาย บางสะพาน -บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 11 ก.ค.59 เวลา 21.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 986 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 17.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ดและยาบ้าเศษผง อีก 73.9 กรัม
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้าแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพานน้อย  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 21.45 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 55 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 20.35 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 102 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 13 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ ์ รอง ผบ.
ร้อย ตชด. 147 พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการต้นกล้า
จิตอาสา พลิกพื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ กองร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพานฯ   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด. 147 , ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ นำกำลังพล
ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภันทางน้ำ ฝึกทบทวน การขับควบคุ้มเรือ การใช้อุปกรณ์บนเรือ
การช่วยคนตกน้ำฯ   »»  อ่านเพิ่ม

 

เมื่อ วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ร้อย ตชด.147  โดยมี ร.ต.อ.พลนุช
บรรเทาวงษ์ รอง ผบ. ร้อย ตชด. 147 พร้อมพวกรวม 4  นาย  ร่วมกับ ทหาร
ฉก.จงอางศึก นำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด มอบให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ในพื้นที่ ม.8 บ.คลองลอย ต.ชัยเกษม อ.บางสะพานฯ และ ในพื้นที่
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม
8 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก โครงการฝึกทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 27 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนาีรี
สามัญ จาก โรงเรียนกลุ่มแม่รำพึง พงศ์ประศาสน์ และ กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.บ้านดอนสำราญ , ร.ร.บ้านสวนหลวง ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค.59
ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
และ ยุวกาชาด จำนวน 87 คน จาก โรงเรียนธงชัยวิทยา อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 ม.ค.59   ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กอง เนตรนารี
สามัญรุุ่่นใหญ่ จำนวน 310 คน จาก โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จว.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59  ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สาสามัญ และยุวกาชาด จาก โรงเรียนกลุ่มกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 โรงเรียน
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค.59  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัั้ญ และยุวกาชาด จาก ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเขาล้านพัฒนา อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ย.59
ณ ร้อย ตชด.147
»»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 8 ขั้นตอน »»   อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครตำรวจ ปี 2560 จำนวน 500 อัตรา   »»   อ่านต่อ
 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


หน่วยใน สตช.
  - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - กองบัญชาการสอบสวนกลาง
  - กองบัญชาการศึกษา
  - กองสารนิเทศ
  - กองกำลังพล
  - กองทะเบียนประวัติ
  - กองการเงิน
  - กองปราบปราม
  - ตำรวจทางหลวง
  - ตำรวจท่องเที่ยว
  - สำนักงาน ปปส.
  - นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com