ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


สาระน่ารู้
- กฎ ก.ตร.สืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีพบวัตถุต้องุสงสัย ( EOD )

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ - สอบถาม
ที่ตั้งหน่วย

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

เมื่อ 11 ก.ค. 62 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รอง ผกก.ตชด.14 พร้อมคณะ
ตรวจราชการประจำปี กก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจราชการ ร้อย ตชด.147 รับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ , ตรวจเอกสารตามสายงานต่างๆ พร้อมกับให้คำแนะนำ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147
และหลังจากนั้นเดินไปตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานปฺบัติการช่อง โดยมี พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ      »» อ่านเพิ่ม   


เมื่อ 3 มิ.ย. 62 พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย ตชด.147 นำกำลังพลในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรม
ราชินี (ช่วงเช้า) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร , ลงนามถวายพระพร และ(ช่วงเย็น)เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชย์สักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการ
อำเภอบางสะพาน และ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อรรถวุฒิ  โสมจันทร์  ผบ.มว.ตชด.1474 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าอำเภอบางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม   


เมื่อ 16 เม.ย.62 (เวลา 11.10 น.) พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์  จเรตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร
ผบก.ตชด.ภาค 1,พล.ต.ต.ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์ ผบก.สท.และคณะเดินทางมาตรวจ
เยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล จุดตรวจช่่องเขาตีนเป็ด
ในสังกัด ร้อย ตชด.147 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดยมี
พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.จารุบุตร  เรืองศรี  ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ .อรรถวุฒิ  โสมจันทร์  ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมกำลังพลจุดตรวจ
ช่องเขาตีนเป็ดให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม   


เมื่อ 10 เม.ย.62 (เวลา 11.00 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147
ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมสืบสานปะเพณีไทย เนื่องโอกาสในเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2562 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธประจำกองร้อย เปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัว รดน้ำขอพร ผบ.ร้อย ตชด.147 , ผู้บังคับบัญชา ,ข้าราชการตำรวจ
อาวุโส ,ข้าราชการบำนาญ เพื่อความเป็นศิรมงคล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าทณ ร้อย ตชด.147   »» อ่านเพิ่ม   กิจกรรมที่สำคัญ

เมื่อ 10 ก.ค.62 (เวลา 09.00 น.)  พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147
มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลจิตอาสา
รวม 12 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ,ตำรวจ , ผู้นำท้องที่ , จนท.เทศบาล
ร่อนทอง ,จนท.อบต.ร่อนทอง และประชาชน จิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ้งไม้ ตัดหญ้า โดยการนำของ นบายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอ
บางสะพาน บริเวณโดยรอบภายใน และรอบวัดเกาะยายฉิม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ เพื่อเตรียมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 14 ก.ค. 62 ซึ่งกิจกรรม
ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน    »»  อ่านเพิ่ม

 

 

 

  

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นร.ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด)  »»  อ่านต่อ   


 

 ประกาศรับสมัครบุุคคลภายนอก วุฒิ ม.6  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (ตชด.จำนวน 800 อัตรา) ปี 2560      »»  อ่านต่อ         

 

คลังความรู้

คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 

 

 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไชต์    ด.ต.นิติ   อุ่นกาศ    โทร 0811928889        bpp1470@gmail.com

หน่วยใน ตชด.
  - ร้อย ตชด.147

หน่วยใน สตช.


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com
 
ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147