ภารกิจ/พันธกิจ ประวัติหน่วย เกียรติประวัติ   ผู้บังคับบัญชา  ร้อย ตชด.147 ติดต่อ / แจ้งเบาะแส ที่ตั้งหน่วย
ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง
ผบ..ร้อย ตชด.147

กำลังพลในหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
       ร้อย ตชด.147

ลิ้งค์เว็บไชต์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด.ภาค 1
บก.ตชด.ภาค 2
บก.ตชด.ภาค 3
บก.ตชด.ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147

ลิ้งค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
 กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศฯ
กองกำลังพลฯ
กองการเงินฯ
กองทะเบียนประวัติฯ
กองปราบฯ
ตำราวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปสส.
นพต.33 ชลบุรี

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด
ร้อย ตชด.147

งานพยาบาล
ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

ชุดควบคุมฝูงชน ( ปจ )

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายผู้บังคับบัญชา

วีดีโอกิจกรรม ลูกเสือ
เนตรนารี   ยุวกาชาด
 ปี 2556 - 2557
       กศน. อ.บางสะพาน
            ลส.วิสามัญ
        11 - 13 มี.ค.57

      รร.บ้านดอนสง่า
      รร.บ้านดอนสำราญ
      รร.บ้าสวนหลวง
   ลส. นน. สามัญรุ่นใหญ่
      3 - 5 มี.ค.57

    กศน. อ.บางสะพานน้อย
         ลส.วิสามัญ
      24 - 26 ก.พ.57  

         รร.อรุณวิทยา
     ลส. นน.สามัญรุ่นใหญ่
      20 - 22 ก.พ.57

    รร.บ้านบางสะพานน้อย
   ลส. นน. สามัญรุ่นใหญ่
       11 - 13 ก.พ.57

  รร.ตรีนิมิตรวิทยา  ( ลส. นน.)
  รร.พุนพินพิทยาคม ( ยว. )
       22  24 ก.พ.57

       รร.ธงชัยวิทยา
  ลส.สามัญรนุ่ใหญ่ ยุวกาชาด
    17 - 19 ม.ค.57

    รร.มาบอำมฤตวิทยา
   ลส. นน. สามัญรุ่นใหญ่่
      13 - 15 ม.ค.57

  รร.บางสะพานน้อยวิทยาคม
   ลส. นน. สามัญรุ่นใหญ่
       8 - 10 ม.ค.57

        รร.บ้านในล็อค
  สามัญและเสามัญรุ่นใหญ่
       25 - 27 ธ.ค.56

รร.สอาดเผดิมวิทยา
ผู้บำเพ็ประโยนช์ู
18 - 20 ธ.ค.56

    รร.บ้านธรรมรันต
    รร.บ้านดอนสำนัก
    รร.บ้านราษฎร์ประสงค์
    รร.บ้านหนองระแวง
    14 - 16 ธ.ค.56

 

ผู้บังคับบัญชา บช.ตชด ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1 ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14

  1.ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ   

เมื่อ 11 เม.ย.57 เวลา 15.00 น.ร้อย ตชด.147 จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
มีพิธีสงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรจาก ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 และผูุ้้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพียง  ณ ร้อย ตชด.147  อ่าน  »»  
เมื่อ วันที่ 12 มี.ค.57 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.พีระศักดิ์  กลีบจันทร์
ผกก.ตชด.14 พ.ต.ท.พงศ์พัชร นิคมภักดี รอง ผกก.ตชด.14 พร้อมคณะเดิน
ทางมาร่วมประชุมประชาชนในพื้นที่จัดตั้งศูันย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม
ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน น้อย จ.ประจวบฯ มี ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ขร นายอำเภอ
บางสะพานน้อย  เป็นประธานการประชุม   อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่อ วีนที่ 6 มี.ค.57 เวลา 18.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจร้อย ตชด. 147 จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ณ เทศบาลร่อนทอง
ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีประชาชน
เช้าร่วมกิจกรรม 300 คน    อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่อวันที่ 28 ก.พ.57 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.พีระสักดิ์ กลีบจันทร์
ผกก.ตชด.14 พร้อมด้วย พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน รอง ผกก.ตชด.14 เดินทาง
มาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 และเดินทางไปดูพื้นที่ ก่อสร้างศุนย์การเรียนรู้
บ้านคีรีล้อม ม.8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ และเดินทางไป
ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย โดยมี พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 และขตร. ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ  อ่านเพิ่ม  »»       2.การจับกุมคดีที่สำคัญ    

เมื่อ วันที่ 18 ก.พ..57 เวลา 14.30 น. ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ จนท.พิทักทักษ์ป่าคลองตะนาว , จนท.ปทส.ปข.รวมกันจับกุม
นายเริงชัย หนูกล้า อายุ 42 ปี พร้อมอาวุธปืนจำนวน 2 กระบอก พร้อมเครื่อง
กระสุน ที่ บริเวณป่า ม.8 บ.ช่องลม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ    อ่านเพิ่ม  »»
เมื่อ วันที่ 21 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.ชัชชัย  ชื่มชม ผบ.มว.ตชด.1473
พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกันจับกุม นายสุชิน  จันทะนา อายุ 52 ปี
พร้อมของกลาง อาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก (ไม่เลขทะเบียน) พร้อม
เครื่องกระสุน ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 2 นัด นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ   อ่านเพิ่ม  »»
.
เมื่อ วันที่ 15 พ.ย.56 เวลา 12.30 น. ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกันตรวจยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยาว (ปืนแก็บ ) จำนวน 1 กระบอก
เหตเกิดที่ บ้านห้วยพลู ม.11 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
นำของกลางส่ง พงส.สภ.บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป   อ่านเพิ่ม »»
เมื่อ วันที่ 15 พ.ย.56 เวลา 11.45 น. ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ ร.ต.ต.อนุรักษ์ ศรีมารา  รอง สวป.สภ.ธงชัย พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกันจับกุม นายพจบรรชากร หรือ อ๊อฟ อายุ 33 ปี โดย
กล่าวหา เสพยาดิดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เมทแอมเฟตามีน
โดยผิดกฏหมาย นำตัวส่ง พงส.สภ.บางสะพาน เพื่อดำเนินคดีฯ  อ่านเพิ่ม »»
เมื่อ วันที่ 12 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.ประเทศ เส็งสาย
รองสว.(ป) กก.ตชด.14 พร้ือมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ พ.ต.ท.สมชาย ทองศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ธงชัย พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกันจับกุม นางเหรียญ บัวดารา อายุ 54 ปี พร้อมของกลาง
อาวุธปืนซองยาว เบอร์ 12 ไม่มีทะเบียน พร้อมกระสุน 12 นัด ที่บ้านเลขที่
10 ม.12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ  อ่านเพิ่ม  »»
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.56 พ.ต.ต.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
มอบหมายให้ ด.ต.พิเชษฐ์ สโมสร , ด.ต.วิพัฒน์ เรื่องเที่ยง จนท.ชุด ชปข.
ร้อย ตชด.147  ร่วมกับ นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพานน้อย
พร้อม จนท.ฝ่ายปกครองรวม 8 นาย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็้นชาย 4 คน
โดยกล่าวหาว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)
โดยผิดกฎหมาย  อ่านเพิ่ม  »» 
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ด.ต.พิเชษฐ์ สโมสร , ด.ต.วิพัฒน์  เรื่องเที่ยง
จนท.ชุด ชปข. ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบาง
สะพานน้อย , ตำรวจ สภ.บางสะพานน้อย ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย
3 คน พร้อมอาวุธปืน จำนวน 3 กระบอก เหตุเกิดที่ บ.ไร่บน ต.ช้างแรก
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ    อ่านเพิ่ม  »»   
เมื่อ วันที่ 4 ส.ค.56 เวลา 15.30 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ้ด.ต.พิเซษฐ์ สโมสร , ด.ต.วิพัฒน์ เรืองเที่ยง
จนท.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.147 ร่วมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพชร นายอำเภอ
บางสะพานน้อย พร้อมพวกรวม 8 นาย , พ.ต.ต.นัฐพงษ์ ชูชื่น สว.วคข.บก.
สส.ภ.7 จับกุม น.ส.ประณีตฯ พร้อม ของกลางยาบ้า 70 เม็ด และยาไอช์
0.33 กรัม และจับกุมมผู้ต้องหาเสพยาติดอีก 1ราย   อ่านเพิ่ม  »»
      3.งานกิจการพลเรือน  

เมื่อ วันที่ 14 มี.ค.57เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.
ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 5 นาย เดินทางไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ
ณ สวนสาธารณะ ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ
     อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 57 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท กฤษฏา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต อรุณเดช ภูวรณ์ ฯ ไปเป็นวิทยากร
นันทนาการให้กับประชาชนหมู่ที่ 8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ในการอบรม การจัดตั้งราษฏรอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปส) รุ่นที่ 8 ของ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 กองกำลังสุรสีย์
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1212   อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่่ื่อ วันที่ 11 มี.ค. 57 เวลา 13.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท กฤษฏา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ชุด มวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 โดยมี
ร.ต.ต อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.14 พร้อมพวกรวม 5 นาย เ
ดินทางไป
รีสอร์ทหาดทรายขาว ต.แม่รำพึง เพื่อสนันสนุน อบต แม่รำพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ทำนันทนาการและวอคแลนลี่ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานของ
อบต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 100 คน  อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่อ วันที่ 7 ก.พ.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท กฤษฏา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต อรุณเดช ภูวรณ์ ฯ ไปเป็นวิทยากร
นันทนาการให้กับประชาชน ม.2 บ้านนาผักหวง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ในโครงการจัดตั้งราษฏรอาสาป้องกันยาเสพติด ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 กองกำลังสุ่รสีย์    อ่านเพิ่ม  »»      4.การฝึกอบรมต่าง ๆ  

เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.
ร้็้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ
กศน.อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 มี.ค.57 ที่ ร้อย ตชด.147   อ่านเพิ่ม  »»  

เมื่อ วันที่ 3 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านดอนสง่า , รร.บ้านดอนสำราญ , รร.บ้านสวนหลวง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.
57 ที่ ร้อย ตชด.147
   อ่านเพิ่ม   »»
เมื่อ วันที่ 24 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนด
การอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 24 - 26 ก.พ..57 ที่ ร้อย ตชด.147
      อ่านเพิ่ม  »»
เมื่อ วันที่ 20 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.อรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 20 -22 ก.พ..57
ที่ ร้อย ตชด.147    อ่านเพิ่ม  »»
เมื่อ วันที่ 11 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.บ้านบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 11 -13 ก.พ..57
ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม  »»
เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  รร.ตรีนิมิตรวิทยา จาก จ.นครศรีธรรมราช
และ ยุวกาชาด จาก รร.พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดการ
อยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 22 -24 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด จาก รร.ธงชับวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 17 - 19 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
 
เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.มาบอำมฤตวิทยา
อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันท ี่13 - 15 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
 
เมื่อ วันที่ 8 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บางสะพานน้อยวิทยาคม
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 8 - 10 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
 
เมื่อ วันที่ 25 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านในล็อค
ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
เมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.
มชส.ร้อย เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยนช์ จาก
รร.สอาดเผดิมวิทยา อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน 400 คน โดยมีการอยู่ค่าย
พักแรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม  »»   
เมื่อ วันที่ 14 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว.(ป)
กก.ตชด.14 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี
สามัญและ สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านธรรมรันต , รร.บ้านดอนสำนัก
รร.บ้านราษฏร์ประสงค์ . รร.บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค.56   อ่านเพิ่ม »»
เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.56 เวลา 12.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.
ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี
สามัญ จาก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมี
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค.56 ที่ ร้อย ตชด.147
   อ่านเพิ่ม  »»  
เมื่อ วันที่ 2 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.
ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147
   อ่านเพิ่ม »»
 
เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.
ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่่ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย.56
ที่ ร้อย ตชด.147   อ่านเพิ่ม »» 
เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.
ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือสามัญ เนตรนารี
จาก โรงเรียนศูันย์เครือข่ายปากแพรก ดังนี้ รร.บ้านห้วยฝาด , รร.บ้านทุ่งกระโตน
รร.วัดราษฏร์บำรุง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่าย
พักแรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 พ.ย.56  ที่ ร้อย ตชด.147  อ่านเพิ่ม »»
    ข่าวประชาสัมพันธ์     
วีดีโอการปฏิบัติงาน ร้อย ตชด.147


 
พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการของ บช.ตชด.

Downlond  file

** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15  เมษายน  2557   เวลา 17.30  น. **
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   77230  โทร 032-697373  
bpp1470@Gmail.com

 
นโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงส่วนราชการในพื้นที่
ตำรวจภูธร อ.บางสะพาน
ตำรวจน้ำ อ.บางสะพาน
ตำรวจภูธร อ.บางสะพานน้อย
ตำรวจภูธร ต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
Site Meter

สาระน่ารู้


ศูนย์ปฏิิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
ในพระบรมราชานุเคราะห


กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
ร้อย ตชด.147 
  แบบพิมพ์หนังสือ
ราชการไทย
 

ไลน์   ร้อย ตชด.147

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่
หนึ่งสี่เจ็ด  

   ***  แจ้งข้อมูลข่าวสาร  ***
   ... รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแสการทุจริตกระทำผิดกฏหมาย     ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง... ตู้ ปณ.147
     ร้อย ตชด.147 ม.5  ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ   77230 
                            

         bpp1470@Gmail.com    
  

 

ลานกีฬาต้านยาเสพติด