ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

 


ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.57 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.สมกูล  กาญจนอุดมการ
รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147 โดยมี
ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ
ให้การต้อนรับ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้า้ราชการตำรวจและคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.
147 ร่วมงานวันสถาปนา ค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี พล.ต.ต.อรรณพ   ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด.เป็น
ประธานพิธี      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
มอบรางวัลตำรวจดีเด่นจำนวน 3 รางวัลและชี้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม
รับทราบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 30 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้า้ราชการตำรวจและคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147
เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กก.ตชด.14 โดยมี พ.ต.อ.พีระศักดิ์
กลีบจันทร์ ผกก.ตชด.14 เป็นประธานพิธีเปิด     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานการควบคุมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557 ให้กับข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ณ สนามฝึก
ร้อย ตชด.147      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษาฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดไท้องค์ราชัน
ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.10  บ.ทุ่งเชือก  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ก.ค. 57 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.อมรเทพ   ทับทิม สว.ธกสว.
กก.ตชด.14 พร้อมคณะตรวจราชการ กก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจราชการ
ร้อย ตชด. 147 โดย มี ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.ค.57 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดยให้หน่วยขึ้นตรง ร้อย ตชด.147 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน
มอบรางวัลตำรวจดีเด่นจำนวน 3 รางวัลและชี้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม
รับทราบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล รอง ผบ.ฉก.
จงอางศึก พร้อมคณะรวม 10 นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการช่องชี
ม.11 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และพัฒนาสัมพันธ์ทหารเมียนมาร
ค่ายช่องชี โดยมี ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 ว่าที ร.ต.ท.วิรัช
คำปาน ผบ.มว.ตชด.1472 พร้อมกำลังพล มว.ตชด.1472 ให้การต้อนรับ
    »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 17.20 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รรท.ผบ.
ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อม
พวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน  นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์  พัฒนา
ประทีป สว.สส.สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 8 นาย ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา
ลักลอบเล่นการพนันจำนวน  13 คนพร้อมของกลาง      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 12.00 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.
ตชด.147 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ นำโดย
พ.ต.ท.จรูญ  โต๊ะถม  รอง ผกก.(ปป.) สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 3 นาย
ตำรวจ สภ.บางสะพาน นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์  พัฒนาประทีป สวงสส.
สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 6 นาย ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน
อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 208 เม็ด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.57 เวลา 07.30 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว. ตชด.
147 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน นำโดย พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์
พัฒนาประทีป สว.สส.สภ.บางสะพาน พร้อมพวกรวม 6 นาย ผู้ต้องเป็นชาย 1 คน
อายุ 47 ปี พร้ือมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) น้ำหนัก
7.43 กรัม      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.57 เวลา 17.00 น. ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.
ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นายร่วม ตำรวจ สภ.ธงชัย นำโดย พ.ต.ท.บุญธรรม
เย็็นจิตร รรท.รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย พร้อมพวกรวม  10 นายและ อส.ตำรวจ
บ้าน 2 นาย ร่วมกันจับกุม ผุ้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 32 ปี พร้ือมของกลาง
ยาบ้า 108 เม็ด       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 18.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ออกสืบสวนหาข่าวร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหา่ 2 ราย เป้หญิง 1 ชาย 1 พร้อมของกลาง
ยาบ้า 20 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง  จักรยานยนต์ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ออกสืบสวนหาข่าวร่วม ตำรวจ ชุด ชป.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหา่เป็นหญิง 1 ราย พร้อของยาบ้า 30 เม็ด
โดยจับกุมได้ที่ ม. 1 ต.กำเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7ส.ค.57 เวลา09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวก
รวม 10 นาย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก
500 กรัม รถจักรยานยนต์ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 18.45 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
2  นาย ร่วมกันจับกุม ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันจับกุม
ผุ้ต้อง 2 ราย พร้อมของ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 20 เม็ด น้ำหนักประมาณ 2 กรัม
เงินสดในการล่อชื้อ จำนวน 3,400 บาท รถยนต์กระบะ 1 คัน    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.57 เวลา 18.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
2  นาย ร่วมกันจับกุม ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันจับกุม นายอาณัติ หรือโจ
ปิยรุจิรกุล อายุ 34 ปี  พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)
130 เม็ด  น้ำหนัก 13 กรัม พร้อมเงินสดเงินสด 4,000 บาท     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ส.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.หลายฝ่าย ร่วมกันรื้อถอนพืชผล
อาสิน มาตรา 25  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 15 – 2 – 59 ไร่
บริเวณป่าเนินสวรรค์   บ.บางเจริญ  ม.3 ต.ไชยราช      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 ก.ค.57 เวลา 11.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤาฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วม ตำรวจ สภ.บางสะพาน ฯ ร่วมกันจับกุม
นาย บี (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 174 เม็ด
เงินสด 2.000 บาท ,อาวุธปืนสั้น ขนาด .45 นิ้ว ไม่มีทะเบียน    »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 28 ก.ค.57 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147 พร้อม
พวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วมหลายฝ่าย ร่วมกันจับกุม นายเอก (นามสมมุติ)
อายุ 27 ปี พร้อมของกลางเครื่องเลื่อยยนต์ ่  1 เครื่อง  บาร์  1 อัน ขณะนำ
มาจำหน่าย บริเวณตลาดเปิดท้ายสามแยกบางสะพาน     »»    อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 28 ก.ค.57 เวลา 15.00 . ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147
พร้อมพวกรวม 3 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน
ทหาร มว.ปล.ที่ 3 ศร.พัน 1 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 31 ปี
ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ     »»    อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 15.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที ร.ต.ท.สุภาพ   ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าวและร่วมกันจับกุมผู้ต้อง 3 ราย
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้้ง) น้ำหนัก 6.38 กรัม
พร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการ
     »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 06.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.2147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม  3  นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย
พร้อมพวกรวม 7 นาย และอาสาสมัครตำรวจ 3 นาย(ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน)ได้ร่วม
กันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า       »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 17.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 6 นาย สนธิกำลังร่วม ตร.สภพ.ธงชัย 9 นาย  ปทส.จ.ประจวบฯ
จนท.ป่าไม้ ที่ 10 ร่วกันจับกุม ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมไม้ของกลาง จำนวน 156
แผ่น ปริมาตร 3.148 ลบ.ม. 
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 18.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย ร่วกันจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ช 1,ญ 1 พร้อมของ
กลางยาบ้า
จำนวน 9 เม็ด       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 16.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย ร่วมกันจับกุม นายนัฏพร  อายุ 29 ปี พร้อมของ
กลางยาบ้า
รวม 145 เม็ด น้ำหนักรวม 8.7 กรัม        »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 07.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วม พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร  รรท.รอง ผกก.สส.สภ.
ธงชัย พร้อมพวกรวม 9 นาย  ร่วมกันจับกุม นางเล็ก อายุ 55 ปี  พร้อมของ
กลางยาบ้า 161 เม็ด พร้อมด้วยกัญชาแห้ง น้ำหนักรวม 0.002 กรัม   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 18 ก.ค.57 เวลา 13.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย  ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมรวม 6 นาย  สนธิกำลังร่วม จนท.หน่วยป้องกันลัรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)
จนท. ตร.สภ.ธงชัย,จนท.ทหารชุด มร.รส.ที่ 3 ศร.พัน1, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง
ชาติิน้ำตกห้วยยาง ร่วมกันตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 25 แผ่น    
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 15.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
  ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473
พร้อมพวกรวม 7 นาย สนธิกำลังร่วม จนท.ป่าไม้ ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกันตรวจ
ยึดไม้แปรรูป จำนวน 68 แผ่น/ชิ้น/เหลี่ยม  ปริมาตร 1.57  ลบ.ม ป่าคลองกรูด
ม.8  บ.คลองลอย  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 11.30 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้่อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.147
พร้อมพวกรวม 6 นาย สนธิกำลังร่วม ตร.สภ.ธงชัย , ตร.สภ.บางสะพาน
ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าว และจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 19 ปี
พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  จำนวน 23 เม็ด
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ค.57 เวลา 03.15 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
ร.ต.ต.ประเทศ  เส็งสาย  รอง สว.(ป)ฯ ร่วมกับ ตร.สภ.บางสะพาน , ปศุสัตว์
อำเภอบางสะพาน  ออกสืบสวนหาข่าวและร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา นายสมาน
ศรีเพ็ชร  กำลังฆ่าสุกรของกลางอยู่      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ก.ค.57 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473
พร้อมพวกรวม 7 นาย สนธิกำลังร่วม ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานน้อย , .ป่าไม้
ปข.1 / ปข.2 / ปข.7 จนท.อุทยานห้วยน้ำชับ , จนท.ปทส.จ.ประจวบฯ , ทหาร ฉก.
จงอางศึก .ทหารพราน 14 ร่วมกันรื้อถอน พืชผลอาสิน   ม.25      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.57 เวลา14.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 9 นาย สนธิกำลังร่วม ตร.สภ.บางสะพาน ตำรวจน้ำ , หน่วยรักษา
ป่าที่ ปข.2 ( วังยาว) ออกสืบสวนหาข่าวและจับผู้ต้องหา 2 คนพร้อมมีดงอ
ถางป่า 2 เล่ม     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.57 เวลา 19.00 น ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473
ว่าที่ ร.ต.ต.สุภาพ ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมฝ่ายปกครอง อำเภอบางสะพานน้อย ทหารค่ายธนะรัชต์ ร่วมกันออก
สืบสวนหาข่าวและร่วมจับกุมผู้ต้องหา
6 คน ยาบ้า 62 เม็ด อาวุธปืน 1 กระบอก
จำนวน 3 คดี      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.57 เวลา 10.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.สุภาพ   ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 9  นาย สนธิกำลังร่วม ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานน้อย  ทหาร  ตร.สภ.บางสะพานน้อย  ร่วมกันจับกุม  นายสิงหา  สุปันตี อายุ 42 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 4 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมปืน 3
กระบอกและอุปกรณ์ถางป่าอีกหลายรายการ        »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.57 เวลา 16.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
สนิธิกำลังร่วม ตร.สภ.ธงชัย ร่วมกันออกสืบสวนหาข่าวและจับกุม นายอานนท์ี
พุกจันทร  อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 4 เม็ด      »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.57 เวลา 08.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมรวม 4 นาย ร่วม ตร.สภ.ธงชัย ร่วมออกสืบสวนหาข่าวและร่วมจับกุม
นายสิทธิชัย  กลัดแสง  อายุ 46 ปี  ม.6  ต.ชัยเกษม 
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ
พร้อมของกลางต้นกระท่่อม 31 ต้นน้ำหนัก 630 กก.     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค.57 เวลา 10.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วม จนท.หน่วยรักษาป่าที่ ปข.2 (ไม้วังยาว ) จำนวน
6 นาย , ตร.ปทส.จ.ประจวบฯ , ตร.สภ.ภูธรธงชัย และร่วมตรวจยึดพื้นที่ป่า
สงวนถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5 -2-7 ไร่    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย.57 เวลา 05.00 น. ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.
1473 พร้อมพวกรวม 7 นาย สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครอง  ตร.สภ.บางสะพานน้อย
ทหาร ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย สามรถจับกุมผุ้ต้องหา 6 คน พร้อมของกลางการ
กระทำความผิด ตรวจยึดต้นท่อม 6,000 กว่าต้น และอุปกรณ์การผลิตและอาวุธปืน
ยาบ้า , ยาไอช์
         »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย.57 เวลา 19.40 น. ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของกลางน้ำกระท่อม 800 กรัม
พร้อมอุปกรณ์และส่วนผสมน้ำกระท่อม เหตุเกิดที่ ม.8 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นำผู้ต้องหา พงส.สภ.บางสะพาน     »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย.57 เวลา 15.30 ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม  ผบ.มว.ตชด.147
พร้อมพวก รวม 3 นายร่วม ฝ่ายปกครอง อ.บางสะพานน้อย , ตร.สภ.บางสะพาน
น้อย ร่วมกันจับกุม นายอ(นามสมมุติ)  อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง ยาเสพติด
ให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)  จำนวน 158 เม็ด พร้อมยาไอช์     »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 13 มิ.ย.57 เวลา 17.40 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ด.ต.พิเชษฐ์ สโมสร พร้อมพวกชุด ชปข.
รวม 3 นาย บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานน้อย , ตร.สภ.บาง
สะพานน้อย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 4 คน พร้อมของกลางใบกระท่อม
และน้ำกระท่อม
และอุปกรณ์การผลิตน้ำกระท่อม    »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 10 มิ.ย.57 เวลา 21.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 6 นาย บูรณาการ การทำงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอ
บางสะพาน , ทหาร , ตร.สภ.บางสะพาน , จนท.วัฒนธรรม , จนท.สาธารณสุข
และจนท.สรรพกร ร่วมกันจัดระเบียบสังคมสถานบริการ      »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 9 มิ.ย.57 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.หน่วยป้อง กันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)
จนท.ปทส. ,จนท.อุทยานแงชาติน้ำตกห้วยยาง ฯ ร่วมกันตรวจยึดไม้
แปรรูป จำนวน 100 แผ่น/ชิ้น    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 11.40 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ร่วมจับกุม บุคคลต่างด้าว 1 คน สัญชาติ
เมียนมาร์ เหตุเกิดที่ บ.ช่องลม ม.8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ นำผู้ตองหาส่ง พงส.สภ.บางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป     »»  อ่านเพิ่ม

งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เมื่อ วันที่ 24ก.ค.57 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ฯ โดยมี  ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์
รอง สว.(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 8 นาย  ร่วมกิจกรรมตลาดนัดครึ่งไร่คลายจน
ณ ข้างที่ทำการ ธกส.สาขาบางสะพานน้อย อ.บางะพานน้อย  จ.ประจวบฯ
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานพิธีเปิด
     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.57 เวลา 09.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมข้าราชการตำรวจ รวม 18 นาย เดินทางไปร่วมปลูุกป่า โครงการจิตอาสา
ปลุกป่าพระเจดีย์หินก่อชุมชนวัดเขากะจิ ม.6  ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 ก.ค.57  เวลา 08.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์  รอง สว.(ป)ฯ พร้อม
พวก รวม 7 นาย เดินทางเข้าร่วมคณะดูงาน จาก  กก.ตชด.14 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจและคณะแม่บ้าน ศึกษาดุงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ของ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการ “ครึ่งไร่ คลายจน”
  »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.57 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ ร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี พื้นที่
อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ จำนวน 4 ชุด  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ส.ค.57 เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาส ทรงพระเจริญพระชนพ รรษา 82 พรรษา ที่วัดบางเบิด ม.5 ต.ทรายทอง
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ส.ค 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด 147 มอบหมายให้ ร.ต.ต วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมพวก
รวม 3 นาย เดินทางมาประสานงานโครงการชุมชนสุขสันต์กับส่วนราชการที่เกี่ยว
ข้องและประชุมหมู่บ้าน ที่  ม.6 บ้านทุ่งสะท้อน ต.ปากแพรก อ บางสะพานน้อย
จ ประจวบฯ มีประชาชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 66 คน     »»  อ่านเพิ่ม
เมือ วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ฯ โดยมี  ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์
รอง สว.(ป)ฯ , พร้อม ด.ต.วิสันต์  จันคำ  เดินไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
กิจกรรมนันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ จำนวน 45 คน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 19 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย.มอบหมาย ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วย
ร.ต.ต.วัชริทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.พร้อมพวกรวม 12 นาย ให้การต้อนรับ
นายบุญปลูก  สวนพงษ์ ที่ปรึกษา บช.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้นำหมู่บ้าน
เพื่อติดตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ ที่ ม.10       »»  อ่านเพิ่ม
 
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส
.พร้อมพวกรวม 12  นาย จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครง
การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมร้อยดวง
ใจถวายพ่อของแผ่นดิน ที่ ม.1  บ.คีรีล้อม  ต.ช้างแรก    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 ก.ค..57 เวลา 08.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ต.วัชรินทร์
พัฒจันทรจูล ผบ.มชส. ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 12 นาย อบรมโครงการ
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับ นักเรียนโรงเรียน ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม จำนวน 50 คน ณ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ต.ช้างแรก   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย.57 เวลา 14.00 น.ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา   ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ต.วัชรินทร์
พัฒจันทรจูล ผบ.มชส. ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 12 นาย อบรมโครงการ
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก    »» อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

 


 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter