ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
  - ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
  - ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
  - ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
  - ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
  - ภารกิจ / พันธกิจ
  - ประวัติหน่วย
  - เกียรติประวัติหน่วย
  - ที่ตั้งหน่วย
  - เสมียนงานธุรการ
  - หมวดมวลชนสัมพันธ์
  - ติดต่อผู้ดูแลระบบ


หน่วยใน ตชด.
  - บช.ตชด.
  - บก.ตชด. ภาค 1
  - บก.ตชด. ภาค 2
  - บก.ตชด. ภาค 3
 - บก.ตชด. ภาค 4
  - กก.ตชด.11
  - กก.ตชด.12
  - กก.ตชด.13
  - กก.ตชด.14
  - ร้อย ตชด.144
  - ร้อย ตชด.145
  - ร้อย ตชด.146
  - ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้

     กิจกรรมต่าง  

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147   

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รปจ.หลังเคารพธงชาต

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ปี พ.ศ.2559

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 13 ต.ค..59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด อ่านสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วย ,พิธีทางศานา
ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสีบชีวิต และการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย ณ ร้อย ตชด.147      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1474 (ฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ)
ติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และกำชับ กวดขัน
ความประพฤติ วินัย ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ มว.ตชด.1474
ม.3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 25 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.
147 เป็นประธานการประชุม ขตร.ประจำเดือน สิงหาคม 59 โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัด สรุปผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา , ชี้แจ้งข้อราชการ , ขยายผลการ
ประชุม กก.ตชด.14 ให้ในที่ประชุมรับทราบ และ ประดับยศ ส.ต.ท. ให้กับ ขตร.
ในสังกัด ณ ห้องประชุม กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. .ต.ท.จักรกริช  รังสิโยภาส  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมคณะตรวจสอบสิ่งของหลวงฯได้ทำการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบสิ่งของ
หลวง ณ  กองร้อย ตชด.147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อม ขตร.ให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติ
ิงาน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และสอบถามปัญหาข้อข้อง
โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด
ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่15 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม  รอง ผบก.
ตชด.ภาค 1 พร้อมคณะตรวจราชการจาก บก.ตชด.ภาค 1 ได้เดินทางมาตรวจ
ราชการ ปรำจำปี 2559 รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ , ตรวจเอกสาร
และสิ่งของหลวงแต่ละสายงาน และสรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจ
ราชการ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์ืพันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้ำราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมลงนามถวายพระพร
วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เและถวายราชสดุดีฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.59 เวลา 09.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลร
่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบฯ ณ แปลงปลูกป่าบ้านเขามัน
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ก.ค.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมพิธีวันคล้าย
วันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.14 โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม
รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบรมราชา
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ณ กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 11.20 น. พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รอง จเร
ตำรวจ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147
รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบแนวทางการปฏิบัติตน
กับกำลังพล โดยมี ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ ณ กองร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 501 เม็ด
สถานที่จับกุม  ถนนสาย บางสะพาน -บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 11 ก.ค.59 เวลา 21.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกันจับกุม ไม่มีผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 986 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 17.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ดและยาบ้าเศษผง อีก 73.9 กรัม
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้าแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพานน้อย  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 21.45 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 55 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.59 เวลา 20.35 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมกับตำรวจ
ชุด ชปส.2 ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวฯ สน. กกล.สุรสีห์
ร่วมกัน  จับกุมผู้ต้องหา เป็นชาย 1 ราย
พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 102 เม็ด
สถานที่จับกุม  ในพื้นที่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน  

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 13 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ ์ รอง ผบ.
ร้อย ตชด. 147 พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.147 ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการต้นกล้า
จิตอาสา พลิกพื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน ในพื้นที่ กองร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพานฯ   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด. 147 , ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ นำกำลังพล
ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภันทางน้ำ ฝึกทบทวน การขับควบคุ้มเรือ การใช้อุปกรณ์บนเรือ
การช่วยคนตกน้ำฯ   »»  อ่านเพิ่ม

 

เมื่อ วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ร้อย ตชด.147  โดยมี ร.ต.อ.พลนุช
บรรเทาวงษ์ รอง ผบ. ร้อย ตชด. 147 พร้อมพวกรวม 4  นาย  ร่วมกับ ทหาร
ฉก.จงอางศึก นำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด มอบให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ในพื้นที่ ม.8 บ.คลองลอย ต.ชัยเกษม อ.บางสะพานฯ และ ในพื้นที่
ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม
8 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก โครงการฝึกทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 27 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนาีรี
สามัญ จาก โรงเรียนกลุ่มแม่รำพึง พงศ์ประศาสน์ และ กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.บ้านดอนสำราญ , ร.ร.บ้านสวนหลวง ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค.59
ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
และ ยุวกาชาด จำนวน 87 คน จาก โรงเรียนธงชัยวิทยา อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 21 - 23 ม.ค.59   ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กอง เนตรนารี
สามัญรุุ่่นใหญ่ จำนวน 310 คน จาก โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จว.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค.59  ณ ร้อย ตชด.147  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สาสามัญ และยุวกาชาด จาก โรงเรียนกลุ่มกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 โรงเรียน
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค.59  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ
พร้อมวิทยากร
มว.มชส.ฯ 12 นาย เป็นวิทยากรกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารี
สามัั้ญ และยุวกาชาด จาก ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเขาล้านพัฒนา อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ย.59
ณ ร้อย ตชด.147
»»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ

 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


หน่วยใน สตช.
  - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - กองบัญชาการสอบสวนกลาง
  - กองบัญชาการศึกษา
  - กองสารนิเทศ
  - กองกำลังพล
  - กองทะเบียนประวัติ
  - กองการเงิน
  - กองปราบปราม
  - ตำรวจทางหลวง
  - ตำรวจท่องเที่ยว
  - สำนักงาน ปปส.
  - นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter