ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติดภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ 7 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ชนะพงษ์  ส้มเกิด  รอง ผกก.ตชด.
14  พร้อมคณะ ติดตามการจัดสร้างอาคารเรียนและ อาคารสุขา ณ ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม  ม.1 ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ เพื่อเป็นข้อมูลการ
นการพิจารณารับมอบต่อไป โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมครูใหญ่และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีอ่านสาร  พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล  ผบช.ตชด.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง บช.ตชด. ครบรอบ 62 ปี มีข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดร่วมพืธีอย่างพร้อมเพียงและมอบใบประกาศนียบัตรข้าราชการ
ตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  จำนวน 7 นาย     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 เม.ย.58 เวลา 20.30 น.ร.ต.อ เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.
ร้อย ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการร้อย ตชด 147 และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายณัฐพล ทิพย์โสตร์ บุตรชายของ
ร.ต.ท สมโภช ทิพย์โสตร์ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ณ วัดป่าร่อน
ม.6  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 เม.ย.58 เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ได้เป็นประธานงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำ
พระพุทธรูป และเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว
ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล
และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.58 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชน ในโครงสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่่วมลงนามถวายพรชัยมงคลและกล่าวถวายสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรง
เจริญ พระชนมายุ  5  รอบ 60  พรรษา     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.58 เวลา 09.30 น.  พ.ต.ท.อดุลย์  สิริสิทธินันท์  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมด้วย พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ และจุดตรวจเขาตีนเป็ด บ้านบางเจริญ
ต.ไชยราช  อ.บางสะพานน้อย  จว.ประจวบฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และมอบ
ของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติิหน้าที่
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 มี ค 58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย.
ตชด.147 พร้อม ชุดมวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ท อรุณเดช ภูวรณ์
รอง สว(ป)กก.ตชด.14 พร้อมพวกรวม  7  นาย ออกหน่วยบริการตัดผมให้กับ
นักเรียนที่ ร.ร.บ้านชะม่วง  ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
      »»  อ่านเพิ่ม
มื่อ วันที่ 23 มี.ค.58  เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ปี 2558 จำนวน 20 คน ณ ร้อย ตชด.147 และนำคณะเดินทางไปศึกษา
ดูงาน การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อ.ปะทิว  จว.ชุมพร
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 10.30 น.พ.ต.ท.อดุลย์  สิริสิทธินันท์
รอง ผกก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ร้อย ตชด.
147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
    »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 14 พ.ค.58 เวลา 23.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน100 เม็ด
นำผู้ต้องหา ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน ดำเนินการต่อไป    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน112 เม็ด
นำผู้ต้องหา ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน ดำเนินการต่อไป    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 305และ 10 เม็ด
นำผู้ต้องหา ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน ดำเนินการต่อไป    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 เม.ย.58 เวลา 14.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 509 เม็ด
นำผู้ต้องหา ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน ดำเนินการต่อไป    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 เม.ย.58 เวลา 18.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 144 เม็ด เงินสดล่อชื้อ  1.700 บาท   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 เม.ย.58 เวลา 05.000 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 27 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 เม.ย.58 เวลา 23.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 31 เม็ด  เงิน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 9 เม.ย.58 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ
สภ.ธงชัย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านและได้ร่วมกัน ผู้ต้องหา
เป็็้นชาย 1 คน พร้อมของกลาง อาวุธปืน(ลูกซองยาว) จำนวน 1 กระบอก
และเครื่องกระสุนปืน เบอร์ 12 จำนวน 20 นัด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 เม.ย.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.58 เวลา 23.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 62 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.58 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารหน่วย
ข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลาง ยาบ้า จำนวน 38 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
มื่อ วันที่ 23 มี.ค.58 เวลา 19.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ธงชัย , ทหาร กกล.สุรสีห์
ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน
17 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 มี.ค.58 เวลา 10.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม ผบ.มว.ตชด.1473 พร้อมพวกรวม  7  นายได้ร่วมกัน
ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อมสด) จำนวน 3 ต้น น้ำหนัก
ประมาณ 42 กก.    »»  อ่านเพิ่ม
มื่อ วันที่ 9 มี.ค.58 เวลา 14.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ธงชัย , ทหาร กกล.สุรสีห์
ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน
14 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 05.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) , ตร.ปทส. ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้อง 2 คน พร้อมของกลางหลายรายการ ขณะแถ้วถางป่า พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11ก.พ.58 เวลา 09.00 น.  ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล 15 นาย
เข้าร่วมกับจนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน , จนท.ป้องกันรักษาป่า . ทหาร
ฉก.จงอางศึก และเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงาน เข้าดำเนินการ ตามมาตรา  25 (3)
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  รื้อถอนพืชผลอาสิน (สวนยางพารา) จำนวน
34 -0-29 ไร่  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในพื้นที่
บ.เขามัน ม.11  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น .ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อำเภอบางสะพาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 โดยมี นายเรวัช ธาราสมบัติ  นายอำเภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬา ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 เม.ย.58 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 และครอบครัว
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายณัฐพล  ทิพย์โสตร์ ได้เสียชีวิตฯ บุตรชายของ
ร.ต.ท สมโภช ทิพย์โสตร์ ณ วัดป่าร่อน ม.6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ
    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 24 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีเปิดและ
จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนพื้นที่
แนวชายแดน โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่แนวชายแดน ปี พ.ศ.2558
ณ ร.ร.บ้านเขามัน ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ โดยมี
พ.อ.จีรเดช มั่งไทสง รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานพิธี   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 13 - 16 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล โดยมี
ร.ต.ต.วัชรินทร์  วัฒจันทรจุล ผบ.มชส. พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมดูแลรักษา
ความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณ น้ำตกไทรคู่ ม.6 ต.ทองมงคล
อบางสะพาน จว.ประจวบฯ
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว (ป) กก.ตชด 14 และ
ด.ต สุพจน์ สิทธิสาร เดินทางร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ เพื่อเดินขบวนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

 


 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter