ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติดภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 10 เม.ย.58 เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 ได้เป็นประธานงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำ
พระพุทธรูป และเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว
ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล
และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.58 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชน ในโครงสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่่วมลงนามถวายพรชัยมงคลและกล่าวถวายสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรง
เจริญ พระชนมายุ  5  รอบ 60  พรรษา     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.58 เวลา 09.30 น.  พ.ต.ท.อดุลย์  สิริสิทธินันท์  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมด้วย พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ และจุดตรวจเขาตีนเป็ด บ้านบางเจริญ
ต.ไชยราช  อ.บางสะพานน้อย  จว.ประจวบฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และมอบ
ของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติิหน้าที่
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 มี ค 58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย.
ตชด.147 พร้อม ชุดมวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 โดยมี ร.ต.ท อรุณเดช ภูวรณ์
รอง สว(ป)กก.ตชด.14 พร้อมพวกรวม  7  นาย ออกหน่วยบริการตัดผมให้กับ
นักเรียนที่ ร.ร.บ้านชะม่วง  ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   
      »»  อ่านเพิ่ม
มื่อ วันที่ 23 มี.ค.58  เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ปี 2558 จำนวน 20 คน ณ ร้อย ตชด.147 และนำคณะเดินทางไปศึกษา
ดูงาน การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อ.ปะทิว  จว.ชุมพร
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 10.30 น.พ.ต.ท.อดุลย์  สิริสิทธินันท์
รอง ผกก.ตชด.14 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.147 ม.5 ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ร้อย ตชด.
147 โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.พ.58 เวลา 12.00 น. พ.ต.ท.ชนะพงศ์  ส้มเกิด  รอง ผกก.
ตชด.14 พร้อมคณะรวม 6 นาย  เดินทางมาตรวจเยี่ยม  ร้อย ตชด.147 และได้
เยี่ยมชม การดำเนินงานของหน่วย และฟังบรรยายการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วย โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147  พร้อม
ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 และ 14 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จทรงตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกิจการ ร.ร.ตชด.ในสังกัด
กก.ตชด.14 พื้นที่่ จ.ประจวบฯและ จ.เพชรบุรี  โดย ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล
80 นาย ร่วมถวายรักษาความปลอดภัย และคณะแม่บ้านร่วมเฝ้ารับเสด็จ
     »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 11ก.พ.58 เวลา 09.00 น.  ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล 15 นาย
เข้าร่วมกับจนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน , จนท.ป้องกันรักษาป่า . ทหาร
ฉก.จงอางศึก และเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงาน เข้าดำเนินการ ตามมาตรา  25 (3)
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  รื้อถอนพืชผลอาสิน (สวนยางพารา) จำนวน
34 -0-29 ไร่  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในพื้นที่
บ.เขามัน ม.11  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.57 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบ , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 19 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 9 เม็ด

      »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 29 ธ.ค.57 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471ร่วมกับ จนท.
ตำรวจ ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , ทหารข่าวกรอง
กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกัน จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 36 ปี
พร้อมของกลาง
ยาบ้า 200 เม็ด
เหตุเกิดที่พื้นที่ ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค.57 เวลา 18.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบ , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน
ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 3 เม็ด และยังตรวจพบ
ปัสสาวะมีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน     »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ  ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวก
รวม 10 นาย สนธิกำลังร่วมกับ จนท.หลายฝ่าย
ร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตาม
มาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ จำนวน
14 – 6 – 124 ไร ่และ บ้าน 1 หลัง บริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติฯ ป่าคลอง
คราม   ม.4  ต.ไชยราช  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค.57 เวลา 20.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ออกสืบสวนหาข่าวและได้ร่วม
กันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน อายุ 24 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 6 เม็ด
โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง , จักรยานยนต์ 1 คัน      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11ธ.ค.57 เวลา 23.30 น.  ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วกันจับกุมผู้ต้องหาเป็น
ชาย  1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 1 เม็็้ด ม.6  ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ
     »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.57 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม  4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบ , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน  ร่วกันจับกุมผุ้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 37 เม็ด
กระสุนปืนขนาด 11 มม. จำนวน 14 นัด    »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 8 ธ.ค.57 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147  สั่งการให้  ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.
1471 พร้อมรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันตรวจยึด
รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสอบ จำนวน 3 คัน พื้นที่ ม. 12  ต.ธงชัย
อ.บาสะพาน  จ.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม     
เมื่อ วันที่ 8 ธ.ค.57 เวลา 16.30 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147  สั่งการให้  ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471
พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจสภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็น
ชาย 1 คน พร้อมด้วยของกลาง  ยาเสพติดประเภท 5 (พืชกระท่อมสด) จำนวน
1 ต้น (รวม,ราก,ลำต้น,กิ่ง,ใบ) น้ำหนัก 20 กิโลกรัม         »»  อ่านเพิ่ม        
 เมื่อ วันที่ 7 ธ.ค.57 เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิง
1 คน พร้อมของกลาง ยาเสพติดประเภท 5 (พืชกระท่อมสด) จำนวน 100 ใบ
น้ำหนัก 300 กรัม    »»  อ่านเพิ่ม  

เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.57 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม 5 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ตำรวจ
สภ.บางสะพาน ,ทหาร กกล.สุรสีห์  ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 ตน
พร้อมของกลาง จำนวน 7 เม็ด , เงินล่อชื้อ จำนวน 400 บาท    »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.57 เวลา 15.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน
ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลาง กัญชาแห้ง11.26  กรัม
       »»  อ่านเพิ่ม   
เมื่อ วันที่ 19 พ.ย. 57 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวกรวม
5  นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ผุ้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ
กลางยาบ้า 3 เม็ด และใบรับรองผลตรวจปัสสาวะตรวจพบสารเสพติดเมทแอม
เฟตามีนในปัสสาวะ สถานที่เกิดเหตุ  พื้นที่ ม.5  ต.ร่อนทอง     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 19.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 5 นายร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตำรวจ ชุดสืบสวน
ภ. 7 , จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน
อายุ  30  ปี พร้อมของกลางยาบ้า 37 เม็ด   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 5 นายร่วมกับ จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตำรวจ ชุดสืบสวน
ภ. 7 , ได้ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน อายุ 26 ปี
พร้อมของกลางยาบ้า
12 เม็ด    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.57 เวลา 12.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471  พร้อมพวก
รวม 3 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ ชุด ฉก.ภ.
จว.ประจวบฯ ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องเป็นชาย 1 คนพร้อมของกลาง ยาบ้า
จำนวน 3 เม็ด , เงินล่อชื้อ จำนวน 600 บาท     »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 13.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวก
รวม  4 นาย สนธิกำลังร่วมกับ จนท.ตร.ชุด ฉก.ภ.จว.ประจวบฯ ,จนท.ตร.
สภ.บางสะพาน ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 1 เม็ด , เงินสดล่อชื้อ 300 บาท , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 20.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ท.ชัชชัย ชื่นชม หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.147 พร้อม
พวกรวม 6 นาย ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คนพร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด , รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ,ใบรับรองฯผลการ
ตรวจหาสารเสพติด    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 07.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้ ร.ต.ต.สมบูรณ์  นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม
4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ภ.สภ.ธงชัยได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดประจวบฯ
เข้าทำการตรวจค้น และได้ร่วมกันจับกุมเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง
ปืนรีวอลเวอร์(ลูกโม่) ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 พ.ย.57 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.ประเทศ  เส็งสาย  รอง สวง(ป) กก.ตชด.14  พร้อม
พวกรวม 4 นาย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ ฉก.ภ.จว.
ประจวบฯ ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาเป็นชาย  1 คน พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืน
พกสั้น ขนาด 9  มม. สีดำ มีทะเบียน จำนวน  1  กระบอก    »»  อ่านเพิ่ม  

เมื่อ วันที่ 1พ.ย.57 เวลา 11.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 สั่งการให้  ร.ต.ต.ประเทศ  เส็งสาย  รอง สวง(ป)ฯ พร้อมพวกรวม 4 นาย
ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.บางสะพาน , จนท.ตำรวจ  กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชัยนาท คดีร่วมกันฉ้อโกง จำนวน 4
คนได้บ้านเช่าไม่มีเลขที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม  


งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 21 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว (ป) กก.ตชด 14 และ
ด.ต สุพจน์ สิทธิสาร เดินทางร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ เพื่อเดินขบวนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานน้อยและประชาชน
ร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา87 กิจกรรมสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ    »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 3 ธ.ค.57 เวลา 10.00  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวก
รวม  6 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 3 ธ.ค.57 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจจำนวน 12 นาย และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิต ในโครงการ ตชด.รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ ๘๗ พรรษา ที่ ศูนย์บริการอีซูซ
ุบางสะพาน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.57 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล หน.ชุด พร้อมกำลังพล
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน  12 นาย ร่วมกาชาดอำเภอบางสะพาน
อบต.ร่อนทอง นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก
ท่วมฉับพลัน พื้นที่ ม.8  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 31ต.ค.57 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รองฯ รรท.
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 จำนวน 24 นาย
เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14  ณ ห้องประชุมสราญรมย์  กก.ตชด.14 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง  จ.ประจวบฯ     »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 27 ต.ค.57 เวลา 07.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล ผบ.มว.มชส. พร้อมกำลัง
พล ชุดช่วยเหลือผูุ้้ประสบภัย จำนวน 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงกำชัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำ โดยขบวนการมีส่วนร่มชองประชาชน บริเวณอ่างเก็บช้างแรก ม.3
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ       »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 08.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร
.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อมข้าราชการ
ตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมรานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
สนามหน้าอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 08.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ 
ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทร์จุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อม
ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ สนามหน้าอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 พ.ย.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จาก ร.ร.บ้านทุ่งกระโตน
ร.ร.หนองห้วยฝาด , ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง  จำนวน  209 คน ระหว่าง วันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.57 เวลา 08.00 น.พ.ต.ท กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว.(ป)ฯ ร่วมเป็นวิทยากร
ที่ ร.ร.บ้านท่าขาม  ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ ในโครงการ
ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 7- 9 พ.ย. 57 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม
อบรมจำนวน 10 โรงเรียน นักเรียนจำนวน  129 คน      »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.57 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล ผบ.มว.มชส. พร้อมกำลัง
พล ชุดช่วยเหลือผูุ้้ประสบภัย จำนวน 12 นาย ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบางเจริญ ต.ไชยราช   อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ
   »» อ่านเพิ่ม     

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค.57  เวลา 08.45 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจัทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ ทำหน้าที่
ครูฝึก ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ
มว.รปภ.ฯ , และ มว.มชส. จำนวน  28  นาย  ท่าที่ฝึกได้แก่   ท่าเคารพ
ท่าถอดหมวก ,  ท่าสวมหมวก   »» อ่านเพิ่ม     


แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

 


 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter