ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
  - ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
  - เสมียนงานธุรการ

หน่วยใน ตชด.
  - ร้อย ตชด.147

สาระน่ารู้
- กฎ ก.ตร.สืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีพบวัตถุต้องุสงสัย ( EOD )

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

   เมื่อ 13 ก.พ. 61 (เวลา 09.45 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
ได้ตรวจทรงผม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
และได้กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายต้องแต่งกายตัดผมสั้นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะ
ขณะแต่งเครื่องแบบและสวมหมวกทุกชนิด จะต้องมีทรงผมที่แสดงออกถึงความเป็น
ผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ฯลฯ ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม

 เมื่อ 13 ก.พ. 61( เวลา 08.30 น) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้ย ตชด.147
เป็นประธานการทดสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147
ครั้งที่ 1/2561 โดยก่อนทดสอบได้มีการวัดความดัน วัดรอบเอว และชั่งน้ำหนัก
เพื่อดูดรรชนีมวลกายของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นได้มีทดสอบ วิ่ง , ดันพื้น
ลุกนั่ง ตามหลักเกณฑ์ตามอายุของแต่ละบุคคล ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 13 ก.พ. 61 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
เป็นประธานการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147
แบบไม่เป็นการแจ้งล่วงหน้า ตามโครงการตำรวจสีขาว เพื่อไม่ให้ข้าราชการตำรวจ
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน
ณ ร้อย ตชด.147      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 5 ม.ค. 61( เวลา 10.16 น) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมคณะ แม่บ้าน ร้อย ตชด.147 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริิและการดำเนินงานของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตระคร้อ ม.11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
  
»»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 16 พ.ย. 60 (เวลา 11.30 น). พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ฯ
รรท.ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลัง
พลรวม 21 นาย ได้เดินทางไปร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สนิธชนก สังข์จันทร
ผบ.กกล.สุรสีห์ พร้อมคณะฯในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ บก.ฉก.จงอางศึก    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 15 พ.ย.60 ( เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต. พุกผาสุข องคมนตรี่เดินทางมาติดตาม
การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำหุบ
ตาหวัด อ.บางสะพานน้อย ฯและติดตามการขุดคลองระบายน้ำ อ.บาง
สะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 9 พ.ย.60 (เวลา 10.30 น) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมฉับพลัน จากพายุดีเปรสชัน ในพื้นที่
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 8 พ.ย.60 (เวลา 10.30 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน
12 นาย  ได้ชี้แนวทางการปฏิบัติงาน ปล่อยแถวกำลังออกสำรวจพื้นทน้ำ
ท่วมขัง และออกช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 2 พ.ย.60 (เวลา 08.30 น.)พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำกำลังพล ชุดเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก
ฝ่ายปกครอง เตรียมการรับการรับสถานการณ์ เหตุอุทกภัย จากพาย
ุดีเปรสชัน พลัดผ่าน อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ กรอกกระสอบทราย
กันรอบบริเวณ รพ.บางสะพาน เพื่อป้องกันน้ำท่วม   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ  30 ต.ค.60 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณ
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตาม
ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจฯ ปี 2560
   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ 26 ต.ค.60 (เวลา 07.00 น.) ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รองฯ รรท.ผบ.
ร้อย ตชด.147  พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระ
เพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 25 ต.ค.60 (เวลา 11.00 น.) พ.อ.วุทธยา จันทร์มาศ รองฯ ผบ.ฉก.ร.19
พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญพร้อมกับมอบโยบายการปฏิบัติงาน
ประจำฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ (มว.ตชด.1474) ม.3 บ.บางเจริญ
อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รองฯ รรท.ผบ.
ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล มว.ตชด.1474 ให้การต้อนรับ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 20 ต.ค.60 (เวลา 08.30 น)พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147  นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ถวายเครื่องสักการะ และถวาย
ราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน วันที่ 21 ต.ค. 60
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อตำรวจตระเวนชายแดน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 17 ต.ค.60 ( เวลา 08.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ , กล่าวคำสัตย์
ปฏิญาณ , ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมพิธีอ่านสารของ
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เนื่องในคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ลานรวมพล ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 12 ต.ค.60(เวลา 08.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 และครอบครัว ร่วม
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9  ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 22 ส.ค.60 ( เวลา 08.00 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมกับนำกำลังพล ชุดมวลชนสัมพันธ์
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 29 มิ.ย..60 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.สมบัติ  ธารา รอง ผกก.ตชด.14
พร้อมคณะตรวจราชการ ประจำปี 2560 จาก กก.ตชด.14  ได้เดินทางมา
ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 และรับฟังบรรยายสรุปสถาน
การณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยมี ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 31 พ.ค.60 ( เวลา 11.35 น.) พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.
ภาค1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อย ตชด.147
โดยมี พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และรับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย   »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 4 พ.ค.60 (เวลา 09.30 น.) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147
ได้นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147 สุ่มตรวจ
ปัสสาวะ หาสารเสพติด แบบไม่เป็นการแจ้งล่วงหน้า ตามโครงการตำรวจ
สีขาว เพื่อไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 4 พ.ค.60 (เวลา 08.00 น.)พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147
เป็นประธานพิธีอ่านสาร พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด.
เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 64 ( 6 พ.ค.60)
ให้กับ
ข้าราชการตำรวจในสังกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
ตำรวจดีเด่น ประเภทต่างๆจำนวน 7 รางวัล
  »»  อ่านเพิ่ม
  เมื่อ 20 มี.ค.60 (เวลา 11.00 น.) พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรี่ยงไกร รองจเรตำรวจ
แห่งชาติ (2) พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่
กำลังพล มว.ตชด.1474 (ฐานปฏิบัติการบ้านบางเจริญ)รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ในพื้นที่/ภารกิจ/การปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ให้โอวาทกับกำลัง
พล และสอบถามปัญหาในการทำงาน     »»  อ่านเพิ่ม
กิจกรรมของหน่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 ประกาศรับสมัครบุุคคลภายนอก วุฒิ ม.6  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (ตชด.จำนวน 800 อัตรา) ปี 2560      »»  อ่านต่อ         


คลังความรู้

ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

หน่วยใน สตช.


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com
 
ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147