ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com
ผู้บังคับบัญชา

 

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ - สอบถาม
ที่ตั้งหน่วย

  

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.อาคม   การบรรจง   ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพล ชุดจิตอาสา ร้อย ตชด.147
ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ , ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนา ตัดหญ้า ปรับแต่ง
ภูมิทัศน์ เส้นทางในซอยทุ่งสะเดาหวาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา บริเวณ
วัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม


เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 (เวลา 12.30 น.) พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา  ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.สมเดช  ฐิตวัฒนะสกุล   ผบก.อก.บช.ตชด. พร้อมคณะ้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ร้อย ตชด.147 รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และสถานการณ์ในพื้นที่
โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต   ฆังคะรัตน์   รอง ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.อาคม   การบรรจง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ
  »» อ่านเพิ่ม


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 64 (เวลา 11.00 น.) พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่แนว
ชายแดน สถานการณ์ด้านการข่าว และผลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมี พ.ต.ท.อาคม
การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับ   »» อ่านเพิ่ม


เมื่อวันที่ 21 และ 22 ม.ค. 64 พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 1
พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และ
สำรวจ
ภูมิประเทศพื้นที่แนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อย ตชด.147   »» อ่านเพิ่ม

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 (เวลา 09.00 น.) พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.147
ได้ประชุมข้าราชการตำรวจ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564    ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147  »» อ่านเพิ่ม   

กิจกรรมที่สำคัญ

 

 

  

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และทดสอบภาคความเหมาะสม
สำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสมัครและคัดเลือกบุคคล ภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   »»  อ่านต่อ   
  -การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (นร.ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด)  »»  อ่านต่อ   
คลังความรู้

คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไชต์    ด.ต.นิติ   อุ่นกาศ    โทร 0811928889        bpp1470@gmail.com

หน่วยงานใน ตชด.
  - ร้อย ตชด.147

หน่วยใน สตช.


ส่วนราชการในพื้นที่
  - สภ.บางสะพาน
  - สภ.บางสะพานน้อย
  - สภ.ธงชัย
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com
 
ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ

ติดต่อ
ร.ต.อ
.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147