ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147   Welcom to  Border Patrol Police Company 147   www.bpp147.com

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
บช.ตชด.
บก.ตชด.ภาค 1
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.147

     กิจกรรมต่างๆ  
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

  

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ

เมื่อ 23 ต.ค. 65 (เวลา 07.30 น. ) พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพล รวม 5 นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
โดยมี นายเลิศยศ แย้มพร้าย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธี นำส่วนราชการ
ต่างๆ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
จว.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 13 ต.ค. 65 พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง  ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้
กำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 14 ก.ย. 65 พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3) พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.ช่องชี (มว.ตชด.1474) ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งสุข ผบ.ตร. ซึ่งมีความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ห่างไกล เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงให้กับ ขตร.ที่ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒชัย รอง ผบก.
ตชด.ภาค 1 , พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.14 , ร.ต.อ.วัชรินทร
พัฒจันทรจุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อม ขตร.มว.ตชด.1474 ให้การต้อนรับ
ณ  ฐปก.ช่องชี (มว.ตชด.1474) บ.เขามัน ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 12 ส.ค. 65 ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในพิธีช่วงเช้า ทำบุญ ตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีช่วงเย็น วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยงมงคล
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม


เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 65 พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 และหน่วยในสังกัด ติดตามสถานการณ์พื้นที่
แนวชายแดน อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบของ
ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต
ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.14 , ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 3 มิ.ย. 65 ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีช่วงเช้า ทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีช่วงเย็น วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยงมงคล และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
»» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่่ 6 เม.ย. 65 (เวลา 08.00 น.) ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุพจน์ สิทธิสาร รรท.ผบ.มว.มชส. พร้อม
กำลังพล รวม 4 นาย ร่วมพิธีวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย
นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในงานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ
ทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
»» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 6 เม.ย. 65 (เวลา 10.00 น.) ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล ชุด จิตอาสา รวม 11 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำ
ความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " โดยมี นาย เลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา
รวม 120 คน ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดใน ปรับปรุงภูมทัศน์ บริเวณวัดเขาโบสถ์
(พระอารามหลวง) อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   »» อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 11 มี.ค. 65 (เวลา 10.30 น.) พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาด รอง ผบ.ฉก.
จงอางศึก เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย ติดตามการปฏิบัติ
งาน และตรวจพื้นที่่แนวชายแดน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ , พร้อมมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล หลังจากนั้นได้พัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมา
ด้านฝั่งตรงข้ามช่องทางคลองลอย และมอบสิ่งของตรวจเยี่ยม และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ให้กับกำลังพล ฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย และทหารเมียมา
โดยมี ร.ต.อ.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ให้การต้อนรับ   ณ ฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย ม.8 บ.คลองลอย ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »» อ่านเพิ่ม


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 100 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
   

เรื่องปี 2475 ที่ไม่มีใครเล่าเรื่องจริงให้เด็กฟังสักที
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzqgfOhzT0cN1NC0IACJrlMJLS6yKp-T
กิจกรรมที่สำคัญ

 

 

  

คลังความรู้

คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 
ข่าวประกวดราคา / จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  »»  อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด10 คูหา
ที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   6 ต.ค.59   »»   อ่านต่อ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไชต์    ด.ต.นิติ   อุ่นกาศ    โทร 0811928889        bpp1470@gmail.com

หน่วยงานใน ตชด.

หน่วยใน สตช.


ส่วนราชการในพื้นที่
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ทองมงคล
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com
 
ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ

ติดต่อ
ด.ต.สุรสิทธิ  เข็มทอง

โทร 081-9410057


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147