ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดรายการวิทย

รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด


ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. 58  เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กิตติคุณ  นิยมวิทย์ รอง ผกก.
ตชด.๑๔ หัวหน้าคณะตรวจราชการพร้อมคณะตรวจราชการประจำปี กก.ตชด.14
จำนวน 13 นาย เดินทางมาตรวจราชการประจำปี ร้อย ตชด.147 โดยมี
พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ. ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.ค.58 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.ชนะพงษ์ ส้มเกิด รอง ผกก.
ตชด.14 เป็นประธานประกอบพิธีฯ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 , ขตร. ร้อย ตชด.147 , ขตร.กก.ตชด.14 ร่วมงานฌาปนกิจศพ ด.ต.ภัทธพงษ์ ก้านเหลือง ณ วัดแก่งหลวง
ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย.58 เวลา 20.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมคณะ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 เป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมศพ ด.ต.ภัทธพงษ์  ก้านเหลือง (แจ้)  ขตร.สังกัด ร้อย ตชด.147
ซึ่งประสบอุับัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต โดยทายาทตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่
บ้านเลขที่ 145 / 1 ม.7 บ้านย่านเจ้า ต.กลอนโด ฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีประดับยศ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการ
แต่งตั้งยศ เป็น จ่าสิบตำรวจ จำนวน 9 นาย และดำเนินการประชุมบริหารงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยให้หน่วยขึ้นตรง สรุปการผลปฏิบัติงานเดือน
ที่ผ่านมา ชี้แจ้งข้อราชการและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 มิ.ย.58 เวลา 09.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมด้วย ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 และ คณะ
วิทยากร/ครูฝึก ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูและส่งเริมการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 2/2558 ผู้เข้ารับการอบรมฯ
จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิ.ย.58  ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศด้วยตนเอง และการติดตั้งใช้งานแอปพลิเคซัน i-edupol ให้กับกำลังพล
จำนวน 37 นาย เพื่อนำไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับกำลังพลในสังกัดและ
ประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.58 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีมอบทุันการศึกษา
ป็นประธานพิธีมอบทุนส่งเสริม
การศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 จำนวน 45 ทุน ได้แก่ ระดับ
อนุบาล 5 ทุน , ระดับปะถม 10 ทุน , ระดับมัธยม 21 ทุน , ระดับอุดมศึกษา 9 ทุน
ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 28 พ.ค.58 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.กิตติคุณ  นิยมวิทย์ รอง ผกก.ตชด.14
เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ประชุมชี้แจ้ง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของหน่วยและติดตามการดำเนินงานหน่วย โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.58 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147
นำคณะนายทหารใหม่ 12 นาย ศึกษาดูังานพื้นท่ แนวชายแดน ฐานปฎิ
บัติการช่องชี  ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ และร่วมพัฒนาสัมพันธ์
ทหารเมียนมา ค่ายช่องชี    »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ 7 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ชนะพงษ์  ส้มเกิด  รอง ผกก.ตชด.
14  พร้อมคณะ ติดตามการจัดสร้างอาคารเรียนและ อาคารสุขา ณ ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม  ม.1 ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ เพื่อเป็นข้อมูลการ
นการพิจารณารับมอบต่อไป โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมครูใหญ่และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีอ่านสาร  พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล  ผบช.ตชด.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง บช.ตชด. ครบรอบ 62 ปี มีข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดร่วมพืธีอย่างพร้อมเพียงและมอบใบประกาศนียบัตรข้าราชการ
ตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  จำนวน 7 นาย     »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 17 ก.ค..58 กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 ร่่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
ภ.สภ.บางสะพานน้อย ,ทหารข่าวกรอง กกล.สุรสีห์  ร่วมกันจับกุม 2 คดี ผู้ต้อง
เป็นชาย 3 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า 100 เม็ด , ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ
3.05 กรัม , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง , รถจักรยานยนต์ 1 คัน  »» อ่านต่อ   

เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย.58 เวลา 06.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ ์ นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 ร่่วมกับ ตร.สภ.ธงชัย  นำหมาย
ศาลเข้าตรวจค้นบ้านฯ และร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 65 ป
พร้อมของกลาง อาวุธปืนยาว(แก๊ป) , อาวุธปืนยาว (ปืนอัดลม) เหตุเกิดที่
ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ     »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย.58 เวลา 17.30 น. ชปข.ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.ชัชชัย   ชื่นชม พร้อมพวกรวม 3 นาย , ชปข. กก.ตชด.14 , ชปข.
กก.ตชด.41 .ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกัน จับกุมผู้จ้องหาเป็นชาย 1 คน
พร้อมของกลางยาบ้า 350 เม็ด , อาวุธปืนขนาด 9 มม. และเครื่องกระสุน
จำนวน 14 นัด , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และตรวจยึดรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า
รุ่นวีออส สีขาว       »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 9 มิ.ย.58 เวลา 11.30 น. ชปข.ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.ชัชชัย   ชื่นชม หน.ชปข.ฯ , ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 13 นาย ผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน อายุ 61 ปี พร้อมของกลาง
พืชกระท่อม 25 ต้น น้ำหนักประมาณ 83 กก. เหตุเกิดที่ ม.3 ต.ไชยราช
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
    »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.58 เวลา 18.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 16 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.58 เวลา 15.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 20 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 30 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.บุญเลิศ   จันทร์เอี่ยม  รอง สว.(ป) กก.ตชด.14 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา
เป็นหญิิง 1 คนอายุ 40 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 10 เม็ด นำผู้ต้องหา
พร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 7 เม็ด นำผู้ต้องหา
พร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน (สาขากำเนิดนพคุณ)   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 31 ปี พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 1 เม็ดครึ่ง
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ฯลฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 06.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง อาวุธปืนขนาด 9 มม.
จำนวน 1 กระบอก มีทะเบียน , กระสุน 2 นัด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 14.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 4,033 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 13.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ ,ตำรวจ สภงธงชัย , ทหารหน่วยข่าวกรอง
กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า
จำนวน 48 เม็ด นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 พ.ค.58 เวลา 23.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ.สภ.ธงชัย , ทหารหน่วยข่าวกรอง
กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า
จำนวน 12,415 เม็ด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 พ.ค.58 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 24 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 20 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 22 พ.ค.58 เวลา 14.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภธงชัย     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.58 เวลา 20.10 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน15 เม็ด พร้อมเศษ
แตกละเอียด นำผู้ต้องหพร้่อมของกลาง า ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 พ.ค.58 เวลา 23.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน100 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน112 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 305และ 10 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 29 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ
และแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กก.ตชด.14 โดยมีการตารางการ
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.58 ถึง 6 ส.ค.58 ณ กก.ตชด.14   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน
จากผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์) ให้การช่วยเหลือประชาชน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาล ตำบลกำเนิดนพคุณ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 4 นาย นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวาตภัย (ลมกระโชกแรงทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับบ้าน) นายมาโนชน์
บุญตาม อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57/2 ม.8 บ.ทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน
น้อย จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 และ 13 ก.ค.58 ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147
เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรมลุกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 8430/2 (2558) ระหว่าง
วันที่ 10 - 13 ก.ค.58 จำนวน 126 คน ณ สำนักสงฆ์ดอนต้นตาล ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดย
ร้อย ตชด.147 จัดข้าราชการตำรวจ
เป็นวิทยากรลุกเสือ 15 นาย และ จัดข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 10 นาย
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.58 เวลา 09.30 น.ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล 15 นาย ร่วมพิธีปลุกป่า โครงการเพิ่มศักยภาพ พื้นที่
่ชายแดน กิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ในพื้นที่คู่ขนานตามแนวชายแดน ณ บ้านเขามัน
ม.11 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ โดยมีนายปราโมทย์ สำเภาเงิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธี     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่10 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น.ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล รวม 8 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น .ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
โครงการ
ปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ.2558 (วันวิสาขบูชา) บริเวณพื้นที่ ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด  บ.ห้วยไก่ต่อ ม.6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น .ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อำเภอบางสะพาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 โดยมี นายเรวัช ธาราสมบัติ  นายอำเภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬา ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 เม.ย.58 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 และครอบครัว
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายณัฐพล  ทิพย์โสตร์ ได้เสียชีวิตฯ บุตรชายของ
ร.ต.ท สมโภช ทิพย์โสตร์ ณ วัดป่าร่อน ม.6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ
    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 24 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีเปิดและ
จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนพื้นที่
แนวชายแดน โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่แนวชายแดน ปี พ.ศ.2558
ณ ร.ร.บ้านเขามัน ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ โดยมี
พ.อ.จีรเดช มั่งไทสง รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานพิธี   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 13 - 16 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล โดยมี
ร.ต.ต.วัชรินทร์  วัฒจันทรจุล ผบ.มชส. พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมดูแลรักษา
ความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณ น้ำตกไทรคู่ ม.6 ต.ทองมงคล
อบางสะพาน จว.ประจวบฯ
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว (ป) กก.ตชด 14 และ
ด.ต สุพจน์ สิทธิสาร เดินทางร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ เพื่อเดินขบวนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทาง facebook

                        *****  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  *****
    - รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2558 จำนวน
80 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
»»  อ่านเพิ่ม

 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


นโยบายการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับบัญชา

ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter