ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147      Welcom to  Border Patrol Police Company 147       www.bpp147.com


หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา  บช.ตชด.
ผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค 1
ผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.14
ผู้บังคับบัญชา ร้อย ตชด.147
ภารกิจ / พันธกิจ
ประวัติหน่วย
เกียรติประวัติหน่วย
ที่ตั้งหน่วย
เสมียนงานธุรการ
หมวดมวลชนสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ลิงค์ ตชด.
บช.ตชด.
บก.ตชด. ภาค 1
บก.ตชด. ภาค 2
บก.ตชด. ภาค 3
บก.ตชด. ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
ร้อย ตชด.144
ร้อย ตชด.145
ร้อย ตชด.146
ร้อย ตชด.147


สาระน่ารู้


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด

ร้อย ตชด.147

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูุ้้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ
ติดต่อ
ร.ต.ต.สุพจน์  สิทธิสาร
โทร 081-0143997
หรือ
โทร  032697373

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รปจ.หลังเคารพธงชาติ

ภูมิทัศน์ ร้อย ตชด.147

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลานกีฬาต้านยาเสพติด

   

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชาที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้่าราชการ
ตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจ ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6  กก.ตชด.14   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ต.ค. 58 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล
ในสังกัด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ธรรมนูญ วิถี  ผบ.กกล.สุรสีห์  และรับฟังโอวาท
ณ บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ประจววบฯ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และนำข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด กล่าวคำราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 21 ต.ค. 58  ณ ศาลาพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี   ณ ร้อย ตชด.147    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่13 ต.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
ฯในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี , พิธีอ่านสาร ผบ.ตร. , มอบเกียรติบัตรแก่ผู้
ให้การสนับสนุนการช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ , ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล
แข่งขันวิ่งยุทธวิธีประกอบเครื่องเป้สนาม , การแข่งขันเซปักตะกร้อ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.58 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำคณะ พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมคณะ
ตรวจภูมิประเทศแนวชายแดน และตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติการ
ช่องชี) และพัฒนาสัมพันธ์ทหารเมียนมาค่ายช่องชี โดยมี ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ  »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เดินทางตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม  เพื่อติดตามการดำเนินงาน
การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และการเตรียมความพร้อมของ ศกร.ฯในการรับการ
ตรวจเยี่ยม จากผู้บังคับบัญชา โดยมี ร.ต.ต.ไชยา จันทะดี  ครูใหญ่ ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อมและคณะครู ให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 11.30 น.  พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์
รอง ผกก.ตชด. 14  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ประชุมชี้แจงโยบาย
การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ผบ.ตร., บช.ตชด. , และแนวทางการปฏิบัติงาน
ปี 2559 โดยมี ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 ก.ย.58 เวลา 12.20 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำคณะ พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมคณะ
ตรวจภูมิประเทศแนวชายแดน และตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1471 (ฐานปฏิบัติการ
ช่องชี) และจุดตรวจด่านล่าง(ช่องชี) ม.11 ต.ชัยเกษม ฯ โดยมี ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
 เมื่อ วันที่ 21 ก.ย.58 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 อ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน
สันติภาพสากล 2558 และร่วมสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที โดยมี ข้าราชการ
ตำรวจ ในสังกัด ร่วมรับฟังอ่านสาร ณ ร้อย ตชด.147
   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ก.ย.58 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมด้วย ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 , ครูใหญ
่และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม เป็นผู้แทน ผกก.ตชด.14 รับมอบสิ่งของบริจาค
และเงินจัดสร้างอาคารพยาบาล ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม จาก คณะเจ้าหน้าที่
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 12.45 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มว.ตชด.1473 (ฐานปฏิบัติการบ้านคลองลอย)
ม.8 บ.คลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ตามสั่งการของผู้บังบัญชา โดยมี ด.ต.วิศิษฏ์ โพธิ์งาม รอง ผบ.มว.ตชด.1473
พร้อมกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับ     »»  อ่านเพิ่ม
 เมื่อ วันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ใ นเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.ประเทศไทย ) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
ที่จบหลักสูตรฯ จำนวน 32 คน มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน และกำลังพล ร้อย ตชด.
147 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิด ณ หอประชุม ร.ร.บ้านคลองลอย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 ก.ย.58 เวลา 14.00 น.  พล.ต.ต.สมจืตร  กาญจนสันเทียะ
ผบก.ตชด.ภาค 1  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม  ร้อย ตชด.147  โดยมี พ.ต.ท.กิตติคุณ
นิยมวิทย์  รอง ผกก.ตชด.14 , ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ   »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็น
การแสดง ความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ร้อย ตชด.147
    »»   อ่านเพิ่ม
     
 เมื่อ วันที่ 6 ส.ค. 58 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพีธีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาค่ายพระมงกุฏเกล้า ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เจ้าอยู่หัว กก.ตชด.14 โดยมี พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด. เป็นประธาน
ในพิธี     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 5 ส.ค.58 เวลา 09.00 น .พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน ประจำป
2558  โดยมี นายเวรัชช์  ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน
ณ สนามกีฬา ร้อย ตชด.147    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. 58  เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กิตติคุณ  นิยมวิทย์ รอง ผกก.
ตชด.๑๔ หัวหน้าคณะตรวจราชการพร้อมคณะตรวจราชการประจำปี กก.ตชด.14
จำนวน 13 นาย เดินทางมาตรวจราชการประจำปี ร้อย ตชด.147 โดยมี
พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ. ร้อย ตชด.147 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดให้การต้อนรับ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 ก.ค.58 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.ชนะพงษ์ ส้มเกิด รอง ผกก.
ตชด.14 เป็นประธานประกอบพิธีฯ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 , ขตร. ร้อย ตชด.147
ขตร.กก.ตชด.14 ร่วมงานฌาปนกิจศพ ด.ต.ภัทธพงษ์ ก้านเหลือง ณ วัดแก่งหลวง
ม.1 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย.58 เวลา 20.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมคณะ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 เป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมศพ ด.ต.ภัทธพงษ์  ก้านเหลือง (แจ้)  ขตร.สังกัด ร้อย ตชด.147
ซึ่งประสบอุับัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต โดยทายาทตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่
บ้านเลขที่ 145 / 1 ม.7 บ้านย่านเจ้า ต.กลอนโด ฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีประดับยศ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการ
แต่งตั้งยศ เป็น จ่าสิบตำรวจ จำนวน 9 นาย และดำเนินการประชุมบริหารงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยให้หน่วยขึ้นตรง สรุปการผลปฏิบัติงานเดือน
ที่ผ่านมา ชี้แจ้งข้อราชการและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 3 มิ.ย.58 เวลา 09.30 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมด้วย ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 และ คณะ
วิทยากร/ครูฝึก ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูและส่งเริมการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 2/2558 ผู้เข้ารับการอบรมฯ
จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิ.ย.58  ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศด้วยตนเอง และการติดตั้งใช้งานแอปพลิเคซัน i-edupol ให้กับกำลังพล
จำนวน 37 นาย เพื่อนำไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับกำลังพลในสังกัดและ
ประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.58 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีมอบทุันการศึกษา
ป็นประธานพิธีมอบทุนส่งเสริม
การศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 จำนวน 45 ทุน ได้แก่ ระดับ
อนุบาล 5 ทุน , ระดับปะถม 10 ทุน , ระดับมัธยม 21 ทุน , ระดับอุดมศึกษา 9 ทุน
ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ 28 พ.ค.58 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.กิตติคุณ  นิยมวิทย์ รอง ผกก.ตชด.14
เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.147 ประชุมชี้แจ้ง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของหน่วยและติดตามการดำเนินงานหน่วย โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง
ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ
   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.58 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147
นำคณะนายทหารใหม่ 12 นาย ศึกษาดูังานพื้นท่ แนวชายแดน ฐานปฎิ
บัติการช่องชี  ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ และร่วมพัฒนาสัมพันธ์
ทหารเมียนมา ค่ายช่องชี    »»  อ่านเพิ่ม  
เมื่อ 7 พ.ค. 58 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ชนะพงษ์  ส้มเกิด  รอง ผกก.ตชด.
14  พร้อมคณะ ติดตามการจัดสร้างอาคารเรียนและ อาคารสุขา ณ ศกร.ตชด.
บ้านคีรีล้อม  ม.1 ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ เพื่อเป็นข้อมูลการ
นการพิจารณารับมอบต่อไป โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147
พร้อมครูใหญ่และคณะครู ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม ให้การต้อนรับ    »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีอ่านสาร  พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล  ผบช.ตชด.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง บช.ตชด. ครบรอบ 62 ปี มีข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดร่วมพืธีอย่างพร้อมเพียงและมอบใบประกาศนียบัตรข้าราชการ
ตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  จำนวน 7 นาย     »»  อ่านเพิ่ม

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ
เมื่อ วันที่ 26 ต.ค.58 กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471ร่่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 5 นาย
ทหาร กลล.สุรสีห์ 1 นาย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 2 ราย 2 คดี
พร้อมของกลาง ยาบ้า 200 เม็ด และอาวุธปืน.38 จำนวน 1 กระบอก
นำผูุ้้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ นปพ.ภ.จว.ประจวบฯ 10 นาย ,ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 26 เม็ด พร้อม โทรศัพท์มือถือ 1
เครื่อง , เงินสด จำนวน 1,800 บาท      »»   อ่านเพิ่ม

 

เมื่อ วันที่ 1 ต.ค.58 เวลา 02.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 5 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห์ 1 นาย ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 684 เม็ด พร้อมเครื่องวิทยุสื่อสาร
อีกหลายรายการ    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 1 ต.ค.58 เวลา 13.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 4 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห์ ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 17 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 30 ก.ย.58 เวลา 23.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 4 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห์ ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน ของกลาง ยาบ้า 19 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 17.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย รวมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน
18 เม็ดครึ่ง นำส่ง พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.58 เวลา 19.15 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 6 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห์ ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 15 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.58 เวลา 19.10 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 6 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห 1 นาย ร่วมกัน
จับกุมผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 15 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.58 เวลา 18.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 6 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห์ ร่วมกันจับกุม
ผูุ้้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 15 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 19 ก.ย.58 เวลา 14.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกระท่อม
(พืชกระท่อม รวม ต้น ราก ใบ)จำนวน 2 ต้น น้ำหนักประมาณ 110 กก.
     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ก.ย.58 เวลา 12.10 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย รวมกันจับกุมผู้ต้องหา 2 คน และตรวจยึดรถจักรยานยนต์
เพื่อตรวจสอบ จำนวน 2 คัน ขึ่งต้องสงสัยได้มาจากการกระทำผิด นำส่ง
พงส.สภ.ธงชัย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ส.ค.58 เวลา 19.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ 6 นาย , ทหาร กลล.สุรสีห 1 นาย ร่วมกัน
จับกุมผูุ้้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน ของกลาง ยาบ้า 35 เม็ด    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 4 ก.ย.58 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ผู้ใหญบ้าน ม.12 ต.ชัยเกษมฯ ร่วมกันตรวจยึดจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
ได้แก่ ฮอนด้า เวฟ 125 ซีซี สีบรอนเทา-ดำ และ ฮอนด้า เวฟ 110 ซืซฯ
เพื่อตรวจสอบ ชึ่งต้องได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย     »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 31ส.ค.58 เวลา 17.15 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น ชาย 1 คน ของกลางต้นกระท่อม
จำนวน 5 ต้น น้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม     »»  อ่านเพิ่ม 

 

เมื่อ วันที่ 31 ส.ค.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น หญิง 1 คน ของกลางยาบ้า
20 เม็ด     »»  อ่านเพิ่ม 

 

เมื่อ วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 06.45 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น ชาย 1 คน ของกลางอาวุธปืนยาว
ขนาด .22 แบบไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก
    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 29 ส.ค.58 เวลา 01.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น
ชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 5 เม็ดครึ่ง    »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 18.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น
ชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 30 เม็ด   »» อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.58 เวลา 21.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ 2 นาย
ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหา่เป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 20 เม็ด   »» อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.58 เวลา 06.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ 2 นาย
ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหา่เป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 38 เม็ด   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.58 เวลา 18.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องหา่เป็นชาย 1 คน ของกลาง
ยาบ้า 4 เม็ด , เงินล่อชื้อ 800 บาท , ตรวจปัสสาวะยันพบสารเสพติดเมทแอม
เฟตามีน     »»  อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 17.00 น.กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ ร่วมกันจับกุมผุ้ต้องห่าเป็นชาย 1 คน ของกลาง
ยาบ้า 776 เม็ด , รถจักรยานยนต์ 1 คัน , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 12.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ห้วยยาง  ร่วมกับจับกุม ผู้ต้องหา
เป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 590 เม็ด ,โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง , รถยนต์
1 คััน    »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 07.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกับจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลางอาวุธ
ปืนยาว ขนาด .22 แบบไทยประดิษฐ์ จำนวน 21 กระบอก พร้อมกระสุน 1 นัด
     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 06.30 น.กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกับจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลางยาบ้า 120
เม็ด , ยาไอซ์ 0.5 กรัม ,อาวุธปืนพกสั้น .38 จำนวน 1 กระบอก พรอมกระสุน
2 นัด     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.58 เวลา 16.30 น.กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ สภ.ธงชัย  ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา
เป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด , เงินล่อชื้อ 1,700 บาท
โทรศัพท์มือถือ , รถจักรยานยนต์ 1 คัน     »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 10.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 2 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ ,ทหาร กกล.สุรสีห์ 2 นาย ร่วมกันจับกุมผูุ้้
ต้องหาเป็นชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 17 เม็ด  

    »» อ่านเพิ่ม 

เมื่อ วันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 16.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์  นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ  ,ตำรวจ สภ.ธงชัย ร่วมกันจับกุมผูุ้้ต้องหาเป็น
ชาย 1 คน ของกลาง ยาบ้า 30 เม็ด   »» อ่านเพิ่ม 
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.58 เวลา 08.30 น. ร้อย ตชด.147 โดยการนำของ
ร.ต.ท.ชัชชัย  ชื่นชม  ผบ.มว.ตชด.1473 / หน.ชปข. , ร.ต.ท.สุภาพ ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ นายอำเภอบางสะพานน้อย
จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ทหาร จนท.อนุรักษ์ฯ และจนท.ป่าไม้ ปข.1 ร่วมกันทำ
การตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 2 แปลง   จับกุมผุ้ต้องหา 3 คน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ก.ค.58 กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย ร.ต.ท.สมบูรณ์
นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 ร่่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ
ภ.สภ.บางสะพานน้อย ,ทหารข่าวกรอง กกล.สุรสีห์  ร่วมกันจับกุม 2 คดี ผู้ต้อง
เป็นชาย 3 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า 100 เม็ด , ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ
3.05 กรัม , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง , รถจักรยานยนต์ 1 คัน  »» อ่านต่อ   

เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย.58 เวลา 06.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ ์ นาคอ่อน  ผบ.มว.ตชด.1471 ร่่วมกับ ตร.สภ.ธงชัย  นำหมาย
ศาลเข้าตรวจค้นบ้านฯ และร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 65 ป
พร้อมของกลาง อาวุธปืนยาว(แก๊ป) , อาวุธปืนยาว (ปืนอัดลม) เหตุเกิดที่
ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ     »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย.58 เวลา 17.30 น. ชปข.ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.ชัชชัย   ชื่นชม พร้อมพวกรวม 3 นาย , ชปข. กก.ตชด.14 , ชปข.
กก.ตชด.41 .ตร.สภ.บางสะพาน ร่วมกัน จับกุมผู้จ้องหาเป็นชาย 1 คน
พร้อมของกลางยาบ้า 350 เม็ด , อาวุธปืนขนาด 9 มม. และเครื่องกระสุน
จำนวน 14 นัด , โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และตรวจยึดรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า
รุ่นวีออส สีขาว       »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 9 มิ.ย.58 เวลา 11.30 น. ชปข.ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.ชัชชัย   ชื่นชม หน.ชปข.ฯ , ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.ตชด.1474
พร้อมพวกรวม 13 นาย ผู้ต้องหาเป็นหญิง 1 คน อายุ 61 ปี พร้อมของกลาง
พืชกระท่อม 25 ต้น น้ำหนักประมาณ 83 กก. เหตุเกิดที่ ม.3 ต.ไชยราช
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
    »»   อ่านต่อ
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.58 เวลา 18.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 16 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.58 เวลา 15.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 20 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 30 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 11.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.บุญเลิศ   จันทร์เอี่ยม  รอง สว.(ป) กก.ตชด.14 ร่วมกับ ตำรวจ ชุด ชปส.
ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา
เป็นหญิิง 1 คนอายุ 40 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 10 เม็ด นำผู้ต้องหา
พร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 7 เม็ด นำผู้ต้องหา
พร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน (สาขากำเนิดนพคุณ)   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 31 ปี พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 1 เม็ดครึ่ง
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ฯลฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 06.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง อาวุธปืนขนาด 9 มม.
จำนวน 1 กระบอก มีทะเบียน , กระสุน 2 นัด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 14.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 4,033 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค.58 เวลา 13.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ ,ตำรวจ สภงธงชัย , ทหารหน่วยข่าวกรอง
กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า
จำนวน 48 เม็ด นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ธงชัย    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 พ.ค.58 เวลา 23.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ตำรวจ.สภ.ธงชัย , ทหารหน่วยข่าวกรอง
กกล.สุรสีห์ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า
จำนวน 12,415 เม็ด     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 24 พ.ค.58 เวลา 22.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน อายุ 24 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 20 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 22 พ.ค.58 เวลา 14.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภธงชัย     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.58 เวลา 20.10 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ต.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน15 เม็ด พร้อมเศษ
แตกละเอียด นำผู้ต้องหพร้่อมของกลาง า ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 14 พ.ค.58 เวลา 23.40 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน100 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 6 พ.ค.58 เวลา 17.30 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน112 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. กำลังพล ร้อย ตชด.147 นำโดย
ร.ต.ท.สมบูรณ์ นาคอ่อน ผบ.มว.ตชด.1471 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับ
ตำรวจ ชุด ชปส.ภ.จว.ประจวบฯ , ทหารหน่วยข่าวกรอง กกล.สุรสีห์ได้ร่วมกัน
จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน พร้อมของ กลาง ยาบ้า จำนวน 305และ 10 เม็ด
นำผู้ต้องหาพร้่อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บางสะพาน     »»  อ่านเพิ่ม

งานกิจการพลเรือนและงานธุรการ
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.58  เวลา 12.00 น. ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ  ผบ.มว.ตชด.
1474 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147 เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักร
ยานเพื่อแม่ Bike  for  mom เส้นทางในพื้นที่ อ.เมือง จว.ประจวบฯ รวมระยะทาง
ประมาณ 28 กม. โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานพิธี    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.58 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้า
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่
bike for mom โครงการ รวมพลังแห่งความรักและความสามัคคี ถวายเป็น
พระราชสดุดี เส้นทาง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน รวมระยะทางประมาณ 20 กม.
โดยมี นายเวรัชช์  ธาราสมบัติ  นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธี   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย พร้อมพวกรวม 8  นาย
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันฉลองพระชนน์พรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
     »»   อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ส.ค.58 เวลา 09.00 น.  ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีทางศาสนา , รับฟังสานส์ จาก รมต.กระทรวงมหาดไทย
และการมอบรางวัลดีเด่นให้แก่ กำนัน  ผู้ใหญ่ และเนื่องใน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว
ผกก.สภ.บางสะพาน เป็นประธานพิธี     »»   อ่านเพิ่ม
มื่อ วันที่ 12 ส.ค.58 เวลา 13.00 น. ร.ต.ท.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.
มชส.ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอ
บางสะพานน้อย ร่วมปลูกป่า โครงการปลูกถาวรเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ ม.10
บ.หนองเสม็ด ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ    »»   อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่  7 ส.ค. 58 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สุภาพ  ผลเจริญ ผบ.มว.
ตชด.1474พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไ ม้ถวายแม่ ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านไร่บน ม.6  ต.ช้างแรก
อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบ    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 29 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 , ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ
และแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กก.ตชด.14 โดยมีการตารางการ
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.58 ถึง 6 ส.ค.58 ณ กก.ตชด.14   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน
จากผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์) ให้การช่วยเหลือประชาชน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม
เทศบาล ตำบลกำเนิดนพคุณ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.
ร้อย ตชด.147 พร้อมพวกรวม 4 นาย นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวาตภัย (ลมกระโชกแรงทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับบ้าน) นายมาโนชน์
บุญตาม อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57/2 ม.8 บ.ทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน
น้อย จว.ประจวบฯ     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 และ 13 ก.ค.58 ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147
เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรมลุกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 8430/2 (2558) ระหว่าง
วันที่ 10 - 13 ก.ค.58 จำนวน 126 คน ณ สำนักสงฆ์ดอนต้นตาล ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ โดย
ร้อย ตชด.147 จัดข้าราชการตำรวจ
เป็นวิทยากรลุกเสือ 15 นาย และ จัดข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 10 นาย
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.58 เวลา 09.30 น.ร.ต.อ.พลนุช  บรรเทาวงษ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 พร้อมกำลังพล 15 นาย ร่วมพิธีปลุกป่า โครงการเพิ่มศักยภาพ พื้นที่
่ชายแดน กิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ในพื้นที่คู่ขนานตามแนวชายแดน ณ บ้านเขามัน
ม.11 ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ โดยมีนายปราโมทย์ สำเภาเงิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธี     »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่10 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น.ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล รวม 8 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น .ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
โครงการ
ปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ.2558 (วันวิสาขบูชา) บริเวณพื้นที่ ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด  บ.ห้วยไก่ต่อ ม.6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 29 เม.ย.58 เวลา 09.00 น .ร.ต.อ.เจริญ สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อำเภอบางสะพาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 โดยมี นายเรวัช ธาราสมบัติ  นายอำเภอ
บางสะพาน เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬา ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 26 เม.ย.58 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ฯ
รรท.ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.147 และครอบครัว
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายณัฐพล  ทิพย์โสตร์ ได้เสียชีวิตฯ บุตรชายของ
ร.ต.ท สมโภช ทิพย์โสตร์ ณ วัดป่าร่อน ม.6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จว.ประจวบฯ
    »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 24 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีเปิดและ
จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนพื้นที่
แนวชายแดน โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่แนวชายแดน ปี พ.ศ.2558
ณ ร.ร.บ้านเขามัน ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ โดยมี
พ.อ.จีรเดช มั่งไทสง รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานพิธี   »»  อ่านเพิ่ม

เมื่อ วันที่ 13 - 16 เม.ย.58 ร้อย ตชด.147 จัดกำลังพล โดยมี
ร.ต.ต.วัชรินทร์  วัฒจันทรจุล ผบ.มชส. พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมดูแลรักษา
ความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณ น้ำตกไทรคู่ ม.6 ต.ทองมงคล
อบางสะพาน จว.ประจวบฯ
  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย
ตชด.147  มอบหมายให้ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ รอง สว (ป) กก.ตชด 14 และ
ด.ต สุพจน์ สิทธิสาร เดินทางร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย
จว.ประจวบฯ เพื่อเดินขบวนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า   »»  อ่านเพิ่ม

งานมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมการฝึกอบรม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก  จำนวน  141 คน ร.ร.พุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
จำนวน  243  คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58   ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย
ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ  เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน  จว.ประจวบฯ  จำนวน 141 คน
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 58  ณ ร้อย ตชด.147  »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 08.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯพร้อม
ชุดวิทยากร จำนวน 7 นาย ดำเนินกิจกรรมการอบรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม
่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางสะพาน  จ.ประจวบฯ   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ฯพร้อมกำลังพล
รวม 12 นาย ทำหน้าที่ครูฝึก/วิทยากร การทำกิจกรรมเดินทางไกลและโรยตัวลงหอสูง
ของ ยุวกาชาด , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จำนวน 151
คน จาก โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ      »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านในล็อค และ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธ.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลุกเสือสามัญ  รุ่นใหญ่ จาก ร.ร.ธงชัยวิทยา
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147
    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมของ ยุวกาชาด จาก ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.57 ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ท.อรุณเดช ภูวรณ์ .ว่าที่ ร.ต.ท.อยุทธ์ พิกุล
ด.ต.วิสันต์ จันคำ ทำหน้าที่วิทยากร โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ร.ร.มัธยมนพคุณ ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์ืพันธ์  รอง ผบ.ร้อย
เป็นประธานพิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด จาก ร.ร.บางสะพานวิทยา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 20 – 22
พ.ย.57  ณ ร้อย ตชด.147    »»  อ่านเพิ่ม
เมื่อ วันที่ 1ธ.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย
ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ฯ เป็นประธาน
พิธีเปิด การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากศูนย์ส่งเสริมประสิทธภาพ
การบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน  8 โรงเรียน
 อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ ระหว่าง วันที่ 1- 3 ธ.ค.57  ณ ร้อย ตชด.147   »»  อ่านเพิ่ม

แจ้งข่าวประชามสัมพันธ์

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทาง facebook

 

 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373


ลิงค์ สตช.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง
ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ปปส.
นพต.รุ่น 32 ชลบุรี


ส่วนราชการในพื้นที่
สภ..บางสะพาน
สภ..บางสะพานน้อย
สภ.ธงชัย
เทศบาลตำบลร่อนทอง
อบต.ร่อนทอง
อบต.ธงชัย


จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไชต
Site Meter