กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

             - เมื่อ วันที่ 8 พ.ย.55 เวลา 09.09 น. ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจููล ผบ.มว. มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.บ้านทุ่งกะโตน . ร.ร.บ้านปากแพรก , ร.ร.บ้านหนองห้วยฝาด และ ร.ร.วัดเขาราษฏร์บำรุง จำนวน
150 คน โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 สนับสนุนชุดวิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 จำนวน 15 นาย และสนับ สนุนสถานที่ี่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการเข้าค่ายพักแรม แต่ 8 - 10 พ.ย..55

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
(  กลุ่มเครือข่าย ร.ร.ปากแพรก  )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๗
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com