กลับหน้าหลัก กลับหน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

        - เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.55  เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ร.ร.บ้านในล็อค จำนวน 200 คนโดยมีกำหนด การเข้าค่ายพักแรม ระหว่าง วันที่ 26 - 28 ธ.ค.55 โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุน ชุดวิทยากร ชุดมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 15 นาย และสถานที่ในการ เข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

 

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ร.ร.บ้านในล็อค  ( 26 - 28 ธ.ค.55 )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มีต่อหน้า  2

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com