กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

             - เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.55 เวลา 09.09 น. ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจููล ผบ.มว. มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เข้าค่าพักแรมยลูกเสือ เนตรนนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร.ร.บ้านสวนหลวง , ร.ร.บ้านมรสวบ , ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 1 , ร.ร.บ้านดอนสง่า โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรมจำนวน 245 คน ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.55 โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147  สนับสนุน ชุดวิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 18 นาย และสถานทีเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   26-28 พ.ย.55
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com