กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          - เมื่อ วันที่ 21 พ.ย.55 เวลา 09.09 น. ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจููล ผบ.มว. มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เข้าค่าพักแรมยลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนห้วยยาง 7 โรงเรียน ( ร.ร.ห้วยยาวมิตรภาพ , ร.ร.เนินดินแดง , ร.ร.บ้านไร่ใน  , ร.ร.บ้านหินเทิน . บ้านทุ่งยาว , ร.ร.เศรฐ์พานิช , ร.ร.ประชาพิทักษ์  )  โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม  จำนวน 216  คน มีกำหนดการเข้าค่ายพักแรมแต่วันที่ 21-23 พ.ย.55  โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุนชุดวิทยากร  หมวดชนสัมพันธ์ จำนวน 15 นาย  และสนับสนุนสถานที่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้


ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
  ( กลุ่มโรงเรียนห้วยยาง  7  โรงเรียน )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373  
/   bpp1470@Gmail.com