กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 19 ธ.ค.55 พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร.ร.ธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
โดยมีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 325 คนกำหนดการเข้าค่ายพักแรมระหว่าง วันที่ 19-21 ธ.ค.55 โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุน ชุดวิทยากร
หมวดมวลชนสัมพันธ์  จำนวน 15 นาย และสถานที่ในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ 

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มีต่อ หน้า 2


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230
โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com