กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.55 พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช  ภูวรณ์ รอง สว.(ป)ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านวังยาว , ร.ร.บ้านราชประสงค์ ร.ร.บ้านไชยราช , ร.ร.บางเจริญ , ร.ร.อนุบาลดรุณวัฒนา โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 258 คน ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธ.ค.55 โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุนชุด วิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์  จำนวน 15 นาย และสถานที่ในการเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้   

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ
ร.ร.บ้านวังยาว  ,  ร.ร.บ้านราชประสงค์   ,  ร.ร.บ้านไชยราช  ,  ร.ร.บางเจริญ  ,  ร.ร.อนุบาลดรุณวัฒนา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กลับหน้า 1


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230
โทร 032-697373   /  
bpp1470@Gmail.com