กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

      - เมื่อ วันที่ 14 ก.พ.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชริรทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก
ร.ร.บ้านไร่บนสามัคคี , ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ,ร.ร.บ้านหนองฆ้อง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ  จำนวนนักเรียน 157 คน โดยมีกำหนดเข้าค่าย พักแรม แต่ 14-16 ก.พ.56

หน้า  1

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ร.ร.บ้านไร่บนสามัคคี , ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ,ร.ร.บ้านหนองฆ้อง   อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มีต่อ หน้า 2

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147  
  ม.5 ต .ร่อนทอง  อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230   โทร 032-697373