กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

           - เมื่อ วันที่ 13 ธ.ค.55 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิดการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มศุนย์เครือข่ายเขาล้านพัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ( ร.ร.บ้านพุตะแบก , ร.ร.วัดทุ่งกลาง , ร.รบ้านดอนใจดี ร.ร.วัดนาหุกลาง , ร.ร.มะเดือทอง , ร.ร.วัดนาล้อม ) โดยมีนักเรียนเข้าค่ายฯ จำนวน 223 คน โดยมีกำหนดการเข้าค่ายพักแรมระหว่าง
วันที่ 13-15 ธ.ค. 55 โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุนชุดวิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์ ร้อย ตชด.147 จำนวน 15 นายและสถานที่ใน การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ 

 

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
  ( กลุ่มศุนย์เครือข่ายเขาล้านพัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มีต่อ หน้า 2


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147  
   ม.5 ต .ร่อนทอง  อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230โทร 032-697373  
/   bpp1470@Gmail.com