กลับหน้าหลัก กลับหน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 09 ม.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์
รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ร.ร.ธงชัยวิทยา ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีนักเรียน เข้าค่ายฯ จำนวน 91 คน กำหนดการเข้าค่ายพักแรม หว่างวันที่ 09 - 11 ม.ค.56 โดย
ร้อย ตชด.147 สนับสนุน ชุดวิทยากรมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 19 นาย

 

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373
  
  bpp1470@Gmail.com