กลับหน้าหลัก กลับหน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

        - เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค.55  เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจูล ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธาน พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.ธนาคารออมสิน
จำนวน 250 คนโดยมีกำหนด การเข้า ค่ายพักแรม ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธ.ค.55 โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุน ชุดวิทยากร ชุดมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 15 นาย และสถานที่ในการ เข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

 

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ร.ร.ธนาคารออมมสิน  ( 6 - 8 ธ.ค.55 )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มีต่อหน้า  2

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com