กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

          - เมื่อ วันที่ 3 ก.พ.56 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.กฤษฏา  ปลอดโปร่ง ผบ ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจูล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว
จ.ชุมพร โดยมีกำหนดการเข้าค่าย พักแรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ.56
โดย ร้อย ตชด.147 สนับสนุนชุดวิทยากร หมวดมวลชนสัมพันธ์
ร้อย ตชด.147 จำนวน 15 นาย

หน้า  1

ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มีต่อ หน้า 2

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147  
  ม.5 ต .ร่อนทอง  อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230   โทร 032-697373