กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         -เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจุูล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู๋ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่่ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู๋ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย.56 ที่ ร้อย ตชด.147 
ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่่   โรงเรียนธนาคารออมสิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373