กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         -เมื่อ วันที่ 25 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒนจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 155 คน จาก
รร.บ้านในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147 
ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่่   โรงเรียนบ้านในล็อค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373