กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 24 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ
โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 24 - 26 ก.พ..57 ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373