กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒนจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  รร.ตรีนิมิตรวิทยา จาก จ.นครศรีธรรมราช และ
ยุวกาชาด จาก รร.พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 22 -24 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรม อยู่ค่าย พักแรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373