กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒนจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด จาก รร.ธงชับวิทยา อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ยุวกาชาด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373