กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 14 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.อรุณเดช ภูวรณ
รอง สว.(ป) กก.ตชด.14 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญและ สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านธรรมรันต
รร.บ้านดอนสำนัก, รร.บ้านราษฏร์ประสงค์ .รร.บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการเข้า่ค่ายฯ ระหว่าง
วันที่ 14 - 16 ธ.ค.56 ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ เนตรนารี 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373