กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 13 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้
ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒนจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.มาบอำมฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ
ระหว่าง วันท ี่13 - 15 ม.ค.57  ที่ ร้อย ตชด.147

ประมวลภาพการกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373