กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.56 เวลา 12.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจุูล ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีกำหนด การเอยู่่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธ.ค.56 ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373