กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรินทร์  พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้็้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ กศน. อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 มี.ค.57 ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรม การอยู่ค่าย พักแรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373