กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 8 ม.ค.57 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์
พัฒนจันทรจุล  ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารรี สามัญรุ่นใหญ่
จาก รร.บางสะพานน้อยวิทยาคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายฯ ระหว่าง วันที่  8 - 10 ม.ค.57
ที่ ร้อย ตชด.147 
ประมวลภาพการกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373