กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 3 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก รร.บ้านดอนสง่า , รร.บ้านดอนสำราญ , รร.บ้านสวนหลวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนด
การอยู่ค่ายฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค.57 ที่ ร้อย ตชด.147

ประมวลภาพการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373