กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 2 พ.ย.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒจันทรจุล
ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จาก โรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีกำหนดการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.56 ที่ ร้อย ตชด.147 
ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี สามัญ  โรงเรียนธนาคารออมสิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373