กลับหน้าหลัก หน้ากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

         - เมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 มอบหมายให้ ร.ต.ต.วัชรรินทร์ พัฒนจันทรจุล ผบ.มว.มชส.ร้อย เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยนช์ จาก รร.สอาดเผดิมวิทยา อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน 400 คน โดยมีการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธ.ค.56  ที่ ร้อย ตชด.147
ประมวลภาพการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ผู้บำเพ้ญประโยนช์ จาก รร.สอาดเผดิมวิทยา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230    โทร 032-697373