กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147         
แผนที่เส้นทางเดินเข้าสู่กองร้อย 

 


ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไชต์    ด.ต.นิติ   อุ่นกาศ   โทรศัพท์   0811928889
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373