- เมื่อ 25 พ.ย. 61(เวลา 08.20 น.) พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147 นำข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด รวม 10 นาย พร้อมคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.147 เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันวชิราวุธ อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14 เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานพระบรม
ราชนุสาวรีย์ กก.ตชด.14 อ.เมือง จว.ประจวบฯ

ประมวลภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373