- เมื่อ 11 ธ.ค. 61 ( เวลา 14.00 น.) พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.147 ได้เดินทางมาเป็น
ประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2561 ให้กับกำลังพล ของ ร้อย ตชด.147
โดยมี พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับ 


ประมวลภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373