- เมื่อ 4 พ.ค.60 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 ได้นำคณะข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.147 สุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด แบบไม่เป็นการแจ้งล่วงหน้า ตามโครงการตำรวจสีขาว
เพื่อไม่ให้ ข้าราชการตำรวจ เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ร้อย ตชด.147 
                          **   ผลการตรวจครั้งนี้ไม่พบข้าราชการตำรวจในสังกัด มีปัสสาวะสีม่วง **

ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373