- เมื่อ 8 พ.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 ตรวจความพร้อม
กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 12 นาย  ได้ชี้แนวทางการปฏิบัติงาน ปล่อยแถวกำลังออกสำรวจพื้นที่
น้ำท่วมขัง , ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ , ขนย้านสิ่งของและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลบางสะพาน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ   

ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373