- เมื่อ 20 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง  ผบ.ร้อย ตชด.147  นำข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ถวายเครื่องสักการะ และถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน วันที่ 21 ต.ค. 60
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อตำรวจตระเวนชายแดน ณ ร้อย ตชด.147

ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373