- เมื่อ  30 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นผู้แทน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร้อย ตชด.147 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2560 จำนวน 53  นาย
ณ ห้องประชุม ร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373