- เมื่อ 22 ส.ค.60 (เวลา 08.00 น. ) พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147
ร่วมพิธีเปิดฯพร้อมกับนำกำลังพล ชุดมวลชนสัมพันธ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชน
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดกิจกรรม
รณรงค์์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด , แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์์เกี่ยวโทษภัย
ของยาเสพติด , การรณรงค์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช , รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
การบริการตัดผมชายให้กับนักเรียนและประชาชน , การประชาสัมพันธ์หน่วย
โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเป็นประธานพิธี พร้อมกับมีส่วนราชการ
ต่างๆ ออกหน่วยบริการประชาชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ


ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373