- เมื่อ 4 พ.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีอ่านสาร
พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด. เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 64 ( 6 พ.ค.60)
ให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น ประเภทต่างๆจำนวน 7 รางวัล
 ณ ร้อย ตชด.147

ประมวลภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373