เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.55 เวลา 09.09 น.ร.ต.ต.วัชรินทร์ พัฒจันทรจููล ผบ.มว. มชส.ร้อย ตชด.147 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทับสะแก- นาหูกวาง ( ร.ร.อนุบาลทับสะแก , ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว
ร.ร.บ้านหนองพิกุล , ร.ร.บ้านเหมืองแร่ , ร.ร.สตรีเลขานุการ 2 , ร.ร.วัดทุ่งประดู่ ) ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 โดยมีกำหนดการ
เข้าค่ายพักแรมระหว่าง วันที่ 14 - 16 พ.ย. 55 โดยมีนักเรียนเข้าค่ายพักแรม จำนวน 245 คน

 

ประมวลภาพการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
  (  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทับสะแก - นาหูกวาง  )
ิจกรรมภาคเช้า วันที่ 1 ของการเข้าค่าย พิธีีเปิด และ ปฐมนิเทศน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ิจกรรมภาคบ่าย วันที่ 1 ของการเข้าค่าย เรียนเรื่ืองเงื่อนต่างๆ และเรียนระเบียบแถว
   
   
   
   
   
   
ิจกรรมภาคกลางคืน วันที่ 1 ของการเข้าค่าย  การผจญภัยตามฐาน
   
   
   
   
   
กิจกรรมภาคเข้าการเดินทางไกล วันที่ 2 ของการเข้าค่าย
การตรวจเครื่องแต่งกายในตอนเช้า ก่อนเคารพธงชาติ
   
   
   
   
   
   
   
   
คนป่วย แต่ใจยังสุ้ ครับ  
กิจกรรมฐานผจญภัย ตอนบ่าย  วันที่ 2 ของการเข้าค่าย
   
   
เหินเวหาๆๆ  
  ยังยิ้มได้
   
   
กิจกรรมภาคกลางคืน การแสดงรอบกองไฟ   วันที่ 2 ของการเข้าค่าย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
วันที่ 3 วันสุดท้ายของการเข้าค่ายพักแรม ที่ ร้อย ตชด.147
   
   
   
   

จบแล้วครับ ปลอดภัยทุกคน

สำหรับลูกเสือ เนตรนนารี ยุวกาชาด
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทับสะแก นาหูกวาง

ปีหน้าเจอกันใหม

   


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230 โทร 032-697373   /
  bpp1470@Gmail.com